Hypnoterapia

Hypnoterapia on psykoterapian muoto, jossa hyödynnetään hypnoosia psyykkisten ongelmien hoidossa. Hypnoosille löytyy monia erilaisia teoreettisia määritelmiä ja lähestymistapoja, mutta yleisesti ottaen sillä pyritään suggestioiden avulla saamaan aikaan positiivista muutosta asiakkaan… Lue lisää »

Perheterapia

Perheterapia on psykoterapian muoto, jossa käsitellään yhden perheenjäsenen mielenterveyden häiriötä tai perheen keskinäistä vuorovaikutusta ja siihen liittyviä ongelmia. Perheterapian tarkoitus on lisätä kaikkien perheenjäsenten voimavaroja ja hyvinvointia. Perheterapiaa voidaan hyödyntää… Lue lisää »

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuutta, seksiä, parisuhteita ja niihin liittyviä pulmia. Terapiassa voidaan esimerkiksi käsitellä haluttomuutta, erektio-ongelmia tai orgasmivaikeuksia, seksiin liittyviä negatiivisia tunteita, seksuaalisia pakkomielteitä tai riippuvuutta sekä sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautuneisuuden… Lue lisää »

Trauma- ja kriisipsykoterapiat

Trauma- ja kriisipsykoterapioissa käsitellään traumaattisia tapahtumia ja niistä seuranneita traumaperäisiä häiriötä. Kriisiterapiassa käsitellään yksittäisiä elämän traumaattisia kriisejä, kuten läheisen menetystä tai onnettomuuden uhriksi joutumista, ja niiden vaikutuksia yksilön elämään ja… Lue lisää »

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa käsitellään parisuhteessa ilmeneviä ristiriitoja, haasteita ja kriisejä. Näitä voivat olla esimerkiksi jatkuva riitely, erilaiset tunnelukot, uskottomuus, seksuaalinen haluttomuus tai toisen osapuolen sairastuminen. Terapiassa voidaan käydä myös parisuhteen jo päätyttyä,… Lue lisää »

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapioissa psyykkisiä ongelmia käsitellään ryhmässä. Istunnoilla kokoonnutaan ryhmän kanssa säännöllisin väliajoin ja yhdessä keskustellaan ongelmista ja niihin liittyvistä asioista. Toisten kokemuksia ja näkökulmia kuuntelemalla ja peilaamalla voi oppia uutta omasta… Lue lisää »

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa (KAT) yhdistyvät psykoanalyyttisten ja kognitiivisten terapiasuuntausten taustateoriat ja menetelmät. Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa painottuu psykoanalyyttinen ymmärrys yksilön kehityksestä vuorovaikutuksessa muihin sekä kognitiivisen psykoterapian menetelmät asiakkaan ajattelu- ja toimintamallien kuvaamisessa ja… Lue lisää »

Kuvataidepsykoterapia

Kuvataidepsykoterapiassa psyykkisiä ongelmia käsitellään keskustelun lisäksi kuvallisella ilmaisulla. Istunnolla voidaan siis maalata, piirtää ja muovailla. Kuvallisella ilmaisulla asiakas voi ilmaista ja jäsennellä ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Terapian tavoitteena on lievittää… Lue lisää »

Integratiivinen psykoterapia

Intergratiivinen psykoterapia yhdistelee eri psykoterapiasuuntauksien taustateorioita ja niihin pohjautuvia menetelmiä. Integratiivisen lähestymistavan omaava psykoterapeutti voi yhdistää esimerkiksi kognitiivisen ja psykoanalyyttisen koulukunnan lähestymistapoja asiakkaan ongelman ymmärtämisessä ja eri menetelmiä sen hoitamisessa.… Lue lisää »

Interpersoonallinen psykoterapia

Interpersoonallisessa psykoterapiassa keskitytään erityisesti asiakkaan sosiaalisiin suhteisiin sekä sosiaalisiin rooleihin. Interpersoonallinen psykoterapia on alun perin kehitetty masennuksen hoitoon. Terapian taustalla on käsitys siitä, että masennukseen voi johtaa ja sitä voi… Lue lisää »