Nuoren uniongelmat

Murrosiässä olevat nuoret tarvitsevat keskimäärin noin 9-10 tuntia unta vuorokaudessa. Unella on suuri merkitys nuoren kasvulle ja kehitykselle. Riittävä unen määrä ja laatu ovat erityisen tärkeitä uuden oppimiselle, päättelykyvylle ja… Lue lisää »

Lapsen uniongelmat

Unella on merkittävä vaikutus lapsen kehitykseen. Riittävä unen määrä ja sen hyvä laatu mahdollistavat uuden oppimisen, pitävät yllä normaalia kasvuhormonin tuotantoa, auttavat kehittämään lapsen tunne-elämää ja parantavat keskittymiskykyä ja mielialaa.… Lue lisää »

Unettomuuden lääkehoito

Unettomuutta hoidetaan terveydenhuollossa ensisijaisesti lääkkeettömästi, mutta tietyissä tapauksissa lääkäri voi määrätä lääkityksen. Lääkkeitä voidaan erityisesti määrätä tilapäisistä syistä johtuvaan unettomuuteen. Tilapäisiä syitä voi olla esimerkiksi stressi, huolet ja univalverytmin lyhytkestoiset… Lue lisää »

Unettomuuden lääkkeetön hoito

Lähes kaikki meistä kärsivät ajoittain unettomuudesta. Lyhyet unettomuuden kaudet ovat täysin tavallisia, eivätkä usein vaadi hoitoa. Lyhytkestoista unettomuutta on mahdollista parantaa itsehoidollisilla menetelmillä, kuten säännöllisen vuorokausirytmin ylläpitämisellä ja terveellisillä elämäntavoilla.… Lue lisää »

Unettomuuden itsehoito – 7 vinkkiä parempaan uneen

Hyvän unen edellytyksenä on mielen ja kehon rauhallinen olotila, oikeanlainen ympäristö ja säännöllinen unirytmi. Näihin kaikkiin voimme itse vaikuttaa omilla elämäntavoillamme ja valinnoillamme. Tilapäisen unettomuuden ensisijaisena hoitona toimiikin itsehoidolliset menetelmät.… Lue lisää »

Apua unettomuuteen – unettomuuden hoito

Suurin osa meistä kärsii ajoittain univaikeuksista. Voimme kokea hankaluuksia saada unen päästä kiinni tai heräillä yöllä murehtimaan stressin aiheitamme. Lyhytaikaisina uniongelmat ovat tavallisia ja ne usein korjaantuvat itsestään, kun stressaava… Lue lisää »

Unettomuuden vaikutus mielenterveyteen

Unettomuuden ja mielenterveyden häiriöiden välinen yhteys on usein kaksisuuntainen. Toisaalta moniin mielenterveyshäiriöiden oireisiin kuuluu usein univaikeuksia, ja toisaalta unettomuudesta aiheutuva pitkäkestoinen univaje voi saada mielenterveytemme horjumaan. Univaje voi pahentaa stressiä… Lue lisää »

Unettomuus

Unettomuudella tarkoitetaan kyvyttömyyttä nukkua. Se voi ilmetä vaikeuksina nukahtaa tai pysyä unessa. Unettomuus ilmenee yksilöllisesti, mutta yleisesti sitä määrittää ihmisen kokemus siitä, että oma unentarve ei täyty ja uni ei… Lue lisää »

Unihäiriöt

Unihäiriöillä tarkoitetaan nukkumiseen liittyviä häiriöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti unen määrään tai laatuun. Häiriöt oireilevat usein päiväaikaisena väsymyksenä ja uupumuksena. Yleisimpiä unihäiriöitä ovat unettomuus, uniapneat, liikaunisuus, levottomat jalat – oireyhtymä ja… Lue lisää »