Traumaoireiden kysely

Kysely on tarkoitettu psyykkisten traumaoireiden seulontaan.

Valitse jokaisen väittämän kohdalla oletko kokenut kyseistä tuntemusta vähintään kahdesti kuluneen viikon aikana.

Tyytyväisyys elämään

Mitä sinulle kuuluu? Oletko tyytyväinen elämääsi tällä hetkellä?

Kyselyn tarkoituksena on auttaa sinua arvioimaan elämäntilannettasi ja tyytyväisyyttäsi elämääsi.
Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla vastaus, joka parhaiten vastaa tuntemuksiasi.

Uupumuskysely

Kyselyn avulla voit arvioida oletko akuutin uupumisen vaarassa. Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla vastaus, joka kuvaa oloasi parhaiten kuluneen kahden viikon aikana.

 

Kysely on muokattu Tukholman Karolinska Institutin kehittämästä KEDS-testistä.

Unettomuuskysely

Kyselyn avulla voit arvioida unettomuuden vaikeusastetta.

Vastatessasi kysymyksiin, valitse vaihtoehto, joka parhaiten vastaa tilannettasi viimeisen kuukauden aikana.

Ahdistuskysely

Tee testi ja arvioi tuloksen avulla sopivatko tuntemuksesi ahdistuneisuushäiriöön.
Huomaathan, että diagnoosin tekee aina lääkäri, mutta kyselyn avulla voit saada viitteitä siitä mistä tuntemuksesi johtuvat.

Arvioi jokaisen kysymyksen kohdalla, kuinka usein kyseinen tuntemus on vaivannut sinua kahden edeltäneen viikon aikana.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Tee testi ja selvitä viittaavatko tuntemuksesi synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksiasi viimeisen viikon aikana,
ei pelkästään tämänhetkisiä tuntemuksiasi.

Masennuskysely (BDI-21)

Tee testi ja arvioi onko sinulla masennusoireita. Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla sinuun parhaiten sopiva vaihtoehto.

Testi on yleisesti terveydenhuollon käytössä oleva Beck’s Depression Index (BDI-21)-kysely. Muistathan, että diagnoosin asettaminen on aina lääkärin tehtävä, eikä sitä voida asettaa kyselyn pistemäärän perusteella.

Alkoholinkäytön riskit

Tee testi ja selvitä aiheuttavatko juomatottumuksesi haittoja.

AUDIT-kysely on Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä. Sillä arvioidaan alkoholinkäyttöön liittyviä riskejä ja haittoja.
Testissä 1 annos vastaa 12 cl viiniä, 0,33 cl olutta/siideriä tai 4 cl väkeviä. 0,5l tuoppi olutta vastaa 1,5 annosta.