Minden kautta löydät useita asiantuntijoita erilaisiin elämän haasteisiin. Asiantuntijakumppaniverkostosta löydät Minden kuratoimat alan asiantuntijat. Kumppaneiksemme on valikoitunut erilaisia osaajia koulutustaustan ja kertyneen kokemuksen pohjalta. Voit tutustua asiantuntijan osaamiseen tarkemmin jokaisen omalla sivustolla.

Jos kaipaat apua pikaisesti, niin Minden asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan sinua Mindepuhelimessa joka päivä klo 12-22.00.

ASIANTUNTIJAT esittäytYVÄT

Jenni Kaunomäki

Jenni on psykologi, oikeuspsykologi ja kognitiivisanalyyttinen lyhytterapeutti. Jennin erityistä osaamisalaa ovat haasteellisten käyttäytymis- ja ajatusmallien tarkastelu sekä tavoitteellinen muutostyöskentely psyykkisten hyvinvoinnin esteiden parissa.

Antti Tuisku

Antti on lyhytterapeutti ja auttaa asiakkaitaan kirkastamaan tavoitteitaan sekä kulkemaan niitä kohti, heidän omia voimavarojaan hyödyntäen. Antin työskentelytapa on kuunteleva ja ratkaisukeskeinen. Hän kohtaan asiakkaan yksilön toiveita ja haasteita kuunnellen, ohjaten ajattelemaan ja siten löytämään ratkaisuja haasteisiin.

Hanna Piironen

Hanna on Minden asiantuntijakumppani, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sertifioitu psyykkinen valmentaja. Pohjakoulutukseltaan Hanna on lähihoitaja. Hannalla on monipuolinen kokemus ihmisten hyvinvoinnin parissa moniammatillisissa työympäristöissä.

Birgitta Wallenius

Birgitta on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, sekä pohjakoulutukselta lähihoitaja. Birgitan työskentelyssä näkyy vahvasti aito kohtaaminen, ihmisarvon kunnioitus ja kuuntelemisen taito. Hänen erikoisosaamisalueessa on erityisesti yllättäviin kriiseihin, työelämän haasteisiin ja jaksaminen työssä.

Uliana Feldserov

Uliana on Minden asiantuntijakumppani, jonka erikoisosaamista on henkinen väkivalta, ero, lapsen vieraannuttaminen, vanhemmuus, ahdistus, pelot ja traumat Hän työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten kanssa antaen jokaiselle konkreettisia työvälineitä avuksi. Hänen työotteensa on valmentava ja ratkaisukeskeinen.

Anu Keränen

Anu on Minden asiantuntijakumppni, joka on koulutukseltaan erikoissairaanhoidon ammattilainen ja lokakuussa valmistuva ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Anun erityisosaamisalueitani ovat vuorovaikutuksen tukeminen, keholliset menetelmät, akuutit traumat ja kriisit sekä resilienssi.

Anne Lännenpää

Anne on Minden asiantuntijakumppani, joka on sosiaalialan ammattilainen (sosionomi AMK ja seksuaaliterapeutti). Hän on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen toiminnasta sekä vaikutuksista ihmisen elämään. Hänellä on halu ymmärtää ja tutkailla erilaisten ihmisten toimintamalleja ja syitä toiminnan takana.

Piia Pajari

Piia on Minden asiantuntijakumppani ja sosiaalityöntekijä sekä pari-ja perheterapeutti. Piia on työskennellyt psykiatriassa eri ikäisten ihmisten auttamiseksi jo parikymmentä vuotta. Piia kohtaa ihmisiä kriiseissä sekä pitkittyneissä pulmissa. Hän on mielenterveyden ja terapian moniosaaja, hänen työtänsä ohjaavat kiinnostus ihmiseen ja arvostava kohtaaminen.

Usein kysytyt
kysymykset

MIndepuhelin avoinna
12.00-22.00