Paripsykoterapiassa käsitellään parisuhteessa ilmeneviä ristiriitoja, haasteita ja kriisejä. Näitä voivat olla esimerkiksi jatkuva riitely, erilaiset tunnelukot, uskottomuus, seksuaalinen haluttomuus tai toisen osapuolen sairastuminen. Terapiassa voidaan käydä myös parisuhteen jo päätyttyä, jolloin terapiassa voidaan käsitellä eroa ja sen vaikutuksia esimerkiksi yhteisiin lapsiin.

Paripsykoterapioita on useita erilaisia riippuen niiden taustateorioista ja niissä käytetyistä menetelmistä. Yleisimmät paripsykoterapiamuodot ovat tunne- ja voimavarakeskeiset psykoterapiat. Tunnekeskeisessä terapiassa fokus on tunteiden tutkimisessa, kohtaamisessa ja ilmaisemisessa, kun taas voimavarakeskeinen terapia painottuu parisuhteen haasteisiin ja niissä tarvittaviin voimavaroihin ja vahvuuksiin. Molemmissa oleellisessa osassa on kuitenkin pariskunnan osapuolien välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Paripsykoterapiassa tyypillisesti käydään pariskuntana yhdessä kumppanin kanssa, mutta myös satunnaisten yksilökäyntien järjestäminen voi joskus olla mahdollista. Paripsykoterapia on tyypillisesti kestoltaan lyhyttä eli alle 20 kertaa, mutta tarpeen vaatiessa se voi olla myös useamman vuoden mittaista.

Mitä paripsykoterapiaistunnoissa käytännössä tapahtuu?

Ensimmäisten käyntien aikana määritellään parisuhteen keskeinen ongelma ja sovitaan terapian tavoite. Istunnoilla pariskunta käsittelee keskustelun keinoin ongelmaansa psykoterapeutin ohjauksessa. Istunnoilla voidaan käydä läpi esimerkiksi pariskunnan historiaa ja asioita, jotka ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen. Pariskunta tutkii yhdessä parisuhteen haasteita ja sen voimavaroja. Psykoterapeutin tehtävä on auttaa pariskuntaa pääsemään ongelmansa ytimeen sekä ymmärtämään toisen osapuolen kokemuksia ja näkökulmia.  

Istunnoilla voidaan hyödyntää erilaisia harjoitteita, joilla kehitetään esimerkiksi vuorovaikutustaitoja tai tunteiden ilmaisua. Psykoterapeutti voi tarjota pariskunnalle myös istuntojen välillä suoritettavia kotitehtäviä, joilla uusia ajattelu- ja toimintamalleja voidaan testata arjessa.  

Jos paripsykoterapia herättää sinussa kysymyksiä tai tarvitset neuvontaa siihen hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset