Yksinäisyys pikkulapsiperheessä

Yksinäisyyden tunteet ja kokemukset eivät ole tavattomia pikkulapsiperheessä. Uuden elämäntilanteen myötä yksinäisyys voi korostua ja viedä enemmän tilaa omissa ajatuksissa. Yksinäisyys voi tuntua kuluttavalta ja voimavaroja vievältä. Vaikka yksinäisyys on… Lue lisää »

Ikääntyneen yksinäisyys

Yksinäisyyden kokemukset ovat yleisiä vanhemmalla väestöllä. Vanhuusiälle on tyypillistä monet suuret elämänmuutokset, kuten eläkkeelle jääminen tai puolison kuolema, ja ne voivat altistaa ikääntyneen yksinäisyydelle. Arvioiden mukaan Suomessa noin joka kolmas… Lue lisää »

Nuoren yksinäisyys

Yksinäisyyden kokeminen nuoruudessa on tavallista. Teini-ikäiset ja nuoret aikuiset kokevatkin eniten yksinäisyyttä väestössä verrattuna muihin ikäryhmiin. Yksinjääminen on nuorelle erityisen raskas kokemus. Nuoruuden kehitystehtäviin kuuluu olennaisesti oman identiteetin etsiminen, sosiaalisten… Lue lisää »

Yksinäisyyden taustalla olevia syitä ja riskitekijöitä

Yksinäisyyden tunteiden kokeminen silloin tällöin on tavallista. Yksinäisyyden kokeminen voi johtua sosiaalisen verkoston puutteesta, jolloin puhutaan sosiaalisesta yksinäisyydestä. Emotionaalista yksinäisyyttä taas koemme, jos ihmissuhteemme eivät ole niin läheisiä ja luottamuksellisia… Lue lisää »

Yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen

Läheiset ihmissuhteet ovat elintärkeitä hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten yksinjääminen on luonnollisesti raskasta ihmiselle. Yksinäisyyden kokeminen herättää meissä usein monia erilaisia negatiivisia tunteita, kuten epävarmuutta, ahdistusta, häpeää… Lue lisää »

Sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys

Yksinäisyys voidaan jakaa kahteen erilaiseen muotoon sen perusteella, miten ja millaisista syistä se ilmenee: sosiaaliseen ja emotionaaliseen. Satunnaisesti yksinäisyyden tunteet kuuluvat meidän kaikkien elämäämme, mutta pitkällä aikavälillä ne voivat käydä… Lue lisää »

Yksinäisyys

Jokainen meistä haluaa kokea läheisyyttä, hyväksyntää ja ryhmään kuulumista. Haluamme tuntea olevamme tärkeitä muille, peilata omia ajatuksiamme ja tunteitamme muiden kanssa sekä saada lohtua ja turvaa toiselta ihmiseltä. Tarve tulla… Lue lisää »

Mistä apua yksinäisyyteen?

Yksinäisyyden kanssa on helppoa jäädä yksin, sillä se voi herättää meissä häpeän, alemmuuden tai epätoivon tunteita. Pitkäkestoisen yksinäisyyden kokeminen voi heikentää itsetuntoamme ja täten vaikeuttaa entisestään sosiaalisten suhteiden luomista ja… Lue lisää »