Hypnoterapia on psykoterapian muoto, jossa hyödynnetään hypnoosia psyykkisten ongelmien hoidossa. Hypnoosille löytyy monia erilaisia teoreettisia määritelmiä ja lähestymistapoja, mutta yleisesti ottaen sillä pyritään suggestioiden avulla saamaan aikaan positiivista muutosta asiakkaan käyttäytymisessä, ajattelussa ja tunteissa. Hypnoosin lisäksi hypnoterapiassa hyödynnetään perinteistä psykoterapeuttista keskustelua, jolla paneudutaan asiakkaan ongelmaan ja pyritään löytämään siihen ratkaisuja.

Hypnoterapia voi pohjautua monien eri psykoterapiasuuntauksien taustateoriohin ja niissä käytettyihin menetelmiin. Hypnoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto esimerkiksi ahdistuneisuuden, traumaperäisen stressihäiriön ja riippuvuuksien hoidossa. Sitä voidaan hyödyntää myös laajemmin elämäntapamuutosten, kuten painonhallinnan, tukemisessa.

Psykoterapian pituus

Hypnoterapia on kestoltaan usein lyhyttä ja käsittää alle kymmenen istuntokertaa. Terapiaistunnot kestävät usein tunnista kahteen ja itse hypnoosityöskentely kestää noin puoli tuntia. Hypnoterapian menetelmiä voidaan käyttää myös osana pitempikestoista psykoterapiaa.

Hypnoterapia käytännössä

Hypnoterapia alkaa asiakkaan ongelman hahmottelulla, terapian tavoitteiden asettamisella ja niitä tukevien suggestioehdotusten määrittelemisenä yhdessä asiakkaan kanssa. Itse hypnoosiprosessi alkaa induktiovaiheella, jossa psykoterapeutti arvioi asiakkaan herkkyyttä kokea suggestioita, rohkaisee häntä niihin eläytymiseen ja tarjoaa asiakkaalle tietoa siitä, miten hypnoosi toimii. Induktiovaiheessa pyritään rentouttamaan mieli ja keho ja saavuttamaan hypnoositila, joka mahdollistaa yhdessä asiakkaan kanssa sovittuihin suggestioihin reagoimisen. Hypnoosityöskentelyn jälkeen usein keskustellaan hypnoositilan aikana heräämistä ajatuksista ja tunteista. Hypnoterapiassa voidaan hyödyntää myös erilaisia mielikuvaharjoituksia ja antaa kotitehtäviä istuntojen välille.

Jos hypnoterapia herättää sinussa kysymyksiä tai tarvitset neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset