Nuoren viiltely

Viiltely on yksi yleisimpiä itsetuhoisen käyttäytymisen muotoja. Se on varsinkin nuorilla melko yleistä: noin 12 prosenttia 13-18 vuotiaista suomalaisista nuorista on viillellyt ainakin kerran. Viiltelyssä harvemmin on kyse itsemurhayrityksestä, mutta… Lue lisää »

Itsetuhoisuus

Itsetuhoisuudella tarkoitetaan ajatuksia tai käyttäytymistä, joihin liittyy halu tai pyrkimys vahingoittaa itseään. Itsetuhoiset ajatukset ovat varsin yleisiä: arvioilta noin joka kymmenennellä aikuisella on ollut itsemurhaan liittyviä ajatuksia viimeisen vuoden sisällä.… Lue lisää »

Ikääntyneen masennus

Masennus on ikääntyneillä yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Arvioiden mukaan Suomessa yli 65-vuotiaasta väestöstä 2-5 prosenttia sairastaa vakavaa masennusta, ja noin yhdellä viidestä esiintyy lievämuotoisempaa masennusoireilua. Masennuksen taustalla on usein yhdistelmä perimätekijöitä… Lue lisää »

Raskausajan masennus

Raskaus saa aikaan lukuisia muutoksia kehon toiminnassa. Kehon hormonitasojen muutokset yhdessä raskausajan stressitekijöihin voivat altistaa odottavan äidin masennukselle. Raskausajan masennuksen puhkeamiselle voivat altistaa lisäksi tietyt riskitekijät, kuten odottavan äidin heikko… Lue lisää »

Aivojen magneettistimulaatio

Aivojen transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on yksi mielenterveyshäiriöiden biologisista hoitomuodoista. Magneettistimulaatiossa aivojen toimintaan vaikutetaan magneettipulssisarjoilla. Eniten magneettistimulaatiota käytetään masennuksen hoidossa, erityisesti jos tauti ei parane psykoterapialla tai lääkityksellä. Masennuksen hoidossa magneettistimulaatio… Lue lisää »

Sähköhoito

Sähköhoito on yksi mielenterveyshäiriöiden biologisista hoitomuodoista. Sitä käytetään erityisesti vakavien masennustilojen hoidossa, varsinkin jos niissä esiintyy psykoottista oireilua. Sähköhoitoa voidaan käyttää myös keskivaikean masennuksen hoidossa, jos muut hoitomuodot, kuten lääkitys… Lue lisää »

Uupumus

Uupumus on seurausta voimakkaasta fyysisestä tai psyykkisestä rasituksesta, jonka kanssa selviämiseen yksilön voimavarat eivät enää riitä. Uupumus on kehon luonnollinen reaktio ylikuormitukseen ja moni meistä tuntee joskus olomme uupuneeksi. Lyhytkestoisena… Lue lisää »

Nuoren masennus

Ajoittainen masentunut olotila niin nuorilla kuin aikuisilla on varsin tavallista. Varsinaisesta masennustilasta puhutaan, kun mieliala on vahvasti alentunut pitkäkestoisesti ja se alkaa häiritä arkielämässä pärjäämistä. Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö… Lue lisää »

Lapsen masennus

Myös lapset voivat sairastua masennukseen. Masennusta esiintyy alle murrosikäisistä noin kolmella prosentilla. Lapsen masennuksen taustalla on usein tunnesäätelykyvyn vääristymät johtuen perimän, ympäristön ja elämänkokemusten vuorovaikutuksesta. Masennukselle altistavia kokemuksia voivat olla… Lue lisää »

Masennuslääkkeet

Masennuksen hoitoon on kehitetty joukko erilaisia masennuslääkkeitä, jotka lievittävät taudin oireita, helpottavat arjessa pärjäämistä ja tehostavat psykoterapian vaikutusta. Masennuslääkityksen tarpeen arvioinnista ja lääkkeiden määräämisestä vastaa aina lääkäri, useimmiten psykiatrian erikoislääkäri.… Lue lisää »