Ryhmäpsykoterapioissa psyykkisiä ongelmia käsitellään ryhmässä. Istunnoilla kokoonnutaan ryhmän kanssa säännöllisin väliajoin ja yhdessä keskustellaan ongelmista ja niihin liittyvistä asioista. Toisten kokemuksia ja näkökulmia kuuntelemalla ja peilaamalla voi oppia uutta omasta itsestään sekä saada perspektiiviä omiin ongelmiin. Ryhmäpsykoterapiaa vetää psykoterapeutti, jonka tehtävä on tulkita ryhmän ajattelua, osittain ohjata keskustelua kysymällä ja kommentoimalla, varmistaa istuntojen turvallinen ilmapiiri ja huolehtia, että kaikki tulevat kuulluiksi. Tyypillisesti ryhmäpsykoterapiassa istuntokertoja on kerta viikossa ja terapia kestää muutaman vuoden.

Ryhmäpsykoterapiat voivat periaatteessa edustaa mitä tahansa psykoterapiasuuntausta, tyypillisimmin kuitenkin psykodynaamista suuntausta. Niillä voidaan tutkitusti tehokkaasti hoitaa monia erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia, esimerkiksi masennusta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Terapian pohjalla on ajatus siitä, että monien mielenterveyshäiriöiden taustalla on sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia, joihin ryhmäpsykoterapioissa voidaan vaikuttaa.

Terapian onnistumisen kannalta oleellista on ryhmän keskinäinen luottamus ja turvallinen ilmapiiri. Osallistujalta terapia edellyttää halukkuutta jakaa omia, kipeitäkin, kokemuksia ryhmässä sekä kykyä kuunnella muita.

Ryhmäpsykoterapian edut

Ryhmäpsykoterapian etuja ovat vertaistuki, hyväksynnän ja rakentavan kritiikin saaminen muilta ihmisiltä, mahdollisuus kuulla monia erilaisia näkökulmia sekä kehittää omia vuorovaikutuksellisia taitoja. Ryhmä tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua uusiin ja erilaisiin ihmisiin. Yksi ryhmäpsykoterapian eduista on myös sen kustannustehokkuus: tyypillisesti istunnot ovat kestoltaan pitempiä ja maksavat saman verran kuin yksilöpsykoterapeuttiset lyhyemmät istunnot. Myös ryhmäpsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen ryhmäpsykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset