Hei, olen Anne!

Olen sosiaalialan ammattilainen. Olen kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen toiminnasta ja vaikutuksista ihmisen elämään. Minulla on halu ymmärtää ja tutkailla erilaisten ihmisten toimintamalleja ja syitä toiminnan takana. Tavoitteenani on päästä asiakkaan kanssa uteliaisuuden ja itsetutkiskelun avulla löytämään syitä asiakkaan toimintamalleille, ja tätä kautta avautuu myös mahdollisuus muutokselle, mikäli se on tarpeen. Työssäni käytän avoimia kysymyksiä, joka antaa asiakkaalle tilan omalle pohdinnalle ja oivalluksille ilman, että minä ohjaan asiakkaan ajatuksien suuntaa tai tuntemuksia. 

Olen työssäni saanut kohdata paljon erilaisia, ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia, ihmisiä. Tämä on tuonut minulle paljon oppia ja ymmärrystä ihmisten moninaisuudesta sekä erilaisten elämäntilanteiden vaikutuksista hyvinvointiin. Minulla kokemusta kaikenikäisten ihmisten kanssa toimimisesta. Perhetyössä olen työskennellyt vanhempien ja isovanhempienkin kanssa, auttaen kasvatuksellisissa kysymyksissä sekä tukien heidän vanhemmuuttaan ja omaa jaksamistaan haastavissa elämäntilanteissa. Olen työskennellyt seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien kysymysten parissa, mm. tukemalla sateenkaarinuoria ja – perheitä. 

Olen pyrkinyt kehittymään työssäni niin ihmisten parissa kuin suorittamalla useita ammattitaitoani tukevia lisäkoulutuksia. Koulutuksellani olen koonnut itselleni työkalupakkia, jonka avulla pyrin auttamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti voimaantumisen ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Asiakastyössä yhdistelen eri työkaluja asiakkaan asettamien tavoitteiden tukemiseksi ja saavuttamiseksi. Eläinavusteinen, ja eritoten hevosavusteinen, työskentely on lähellä sydäntäni. Eläinavusteista työtä tee omien hevosteni kanssa. 

Toivottavasti tavataan,

Anne

KOULUTUS:

Sosionomi AMK ja seksuaaliterapeutti

MinD- voimauttava hevostoiminta ohjaaja, henkinen valmentaja, NLP- practitioner ja seksuaalineuvoja.

ERITYISOSAAMISALUEET:

Lapset/Nuoret, eläinavusteinen asiakastyö, seksuaalineuvoja, henkinen valmentaja

HINNAT:

Etätapaaminen 45min. 75€

Etätapaaminen 90min. 150€

Etätapaaminen 15min. 30€

Usein kysytyt
kysymykset

MIndepuhelin avoinna
12.00-22.00