Trauma- ja kriisipsykoterapioissa käsitellään traumaattisia tapahtumia ja niistä seuranneita traumaperäisiä häiriötä. Kriisiterapiassa käsitellään yksittäisiä elämän traumaattisia kriisejä, kuten läheisen menetystä tai onnettomuuden uhriksi joutumista, ja niiden vaikutuksia yksilön elämään ja mielenterveyteen. Traumaterapiat taas keskittyvät hoitamaan pitkään jatkunutta traumatisoitumista, kuten lapsuuden kaltoinkohtelua tai parisuhdeväkivallan uhriksi joutumista, ja niistä johtuvia häiriötä, kuten traumaperäistä stressihäiriötä, dissosiaatiohäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä.

Kriisi- ja traumapsykoterapia voivat pohjautua useamman eri psykoterapiasuuntauksen taustateorioihin ja niissä voidaan käyttää monien eri suuntauksien menetelmiä. Molemmissa kuitenkin yleisesti pyritään vakauttamaan tilanne, lisäämään ymmärrystä traumaattisten tapahtumien vaikutuksesta nykyhetkeen, lievittämään kriisin tai trauman aiheuttamia oireita ja harjoitella keinoja selviytyä niiden kanssa. Kriisi- ja traumapsykoterapioissa edetään rauhallisesti asiakkaan omassa tahdissa.

Psykoterapian pituus

Psykoterapian pituus ja istuntojen tiheys riippuvat ongelmasta. Kriisipsykoterapiat kestävät yleensä lyhyemmän aikaa, viikkoja tai kuukausia, kun taas traumapsykoterapia voi kestää useammankin vuoden. Käyntikertoja on tyypillisesti kerta viikossa. Toteutuksesta voi kuitenkin aina sopia psykoterapeutin kanssa.

Trauma- ja kriisipsykoterapiat käytännössä

Tyypillisesti traumaterapia alkaa vakauttavalla vaiheella, jossa pyritään lievittämään trauman aiheuttamia oireita, kuten mieleen tunkeutuvia traumatakaumia, ja harjoittelemaan vireystilan säätelyä. Psykoterapeutti antaa asiakkaalle tietoa siitä, miten traumatisoituminen vaikuttaa ihmiseen ja millaisia oireita se voi aiheuttaa. Myöhemmässä vaiheessa istunnoilla siirrytään työstämään itse traumaa siltä osin miten se palvelee traumasta tervehtymistä ja lisäämään asiakkaan valmiuksia hoidon jälkeiseen elämään.

Traumapsykoterapiassa voidaan hyödyntää keskustelun lisäksi esimerkiksi altistusta, mielikuvaharjoittelua, hengitysharjoituksia ja EDMR-menetelmää eli silmänliiketerapiaa. Terapiassa voidaan lisäksi myös hoitaa trauman seurauksesta kehittyneitä dissosiaatio- ja persoonallisuushäiriötä.

Kriisipsykoterapiassa käsitellään traumaattista kriisiä ja pyritään löytämään keinoja sen kanssa selviytymisessä. Terapiassa voidaan keskittyä lievittämään akuutin stressireaktion oireita ja lisäämään asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Psykoterapeutin avustuksella asiakas oppii jäsentelemään kriisin aiheuttamia tunteita ja ajatuksia ja opettelemään niiden kanssa selviytymistä.

Jos kriisi- ja traumapsykoterapiat herättävät sinussa kysymyksiä tai tarvitset neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset