Interpersoonallisessa psykoterapiassa keskitytään erityisesti asiakkaan sosiaalisiin suhteisiin sekä sosiaalisiin rooleihin. Interpersoonallinen psykoterapia on alun perin kehitetty masennuksen hoitoon. Terapian taustalla on käsitys siitä, että masennukseen voi johtaa ja sitä voi ylläpitää sosiaalisiin suhteisiin liittyvät vaikeudet, kuten parisuhdeongelmat, yksinäisyys, läheisen menetys ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät roolit tai niiden muutokset. 

Interpersoonallinen psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto masennuksen hoidossa. Lisäksi sillä voidaan hoitaa myös muita mielenterveyshäiriötä sekä yleisesti ihmissuhteisiin liittyviä pulmia.

Psykoterapian pituus

Interpersoonallinen psykoterapia on useimmiten kestoltaan lyhyttä käsittäen noin kymmenen istuntokertaa. Terapia voi olla lyhyempää tai pitempääkin tarvittaessa. Käytännön asioista voi aina sopia terapeutin kanssa.

Interpersoonallinen psykoterapia käytännössä

Interpersonaallinen psykoterapia keskittyy ratkaisemaan interpersoonallisiin eli ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä tunneperäisesti latautuneita ongelmia. Terapiassa keskitytään erityisesti lähimenneisyyden ja nykyisyyden sosiaalisiin suhteisiin ja niiden ongelmiin. Terapia alkaa hahmottelemalla asiakkaan interpersoonallinen ympäristö ja pohtimalla, miten se on vaikuttanut masennuksen syntyyn. Kun ongelma on saatu hahmoteltua, lähdetään sitä työstämään. Kullekin interpersonaaliselle ongelmalle (suru, rooliristiriita, roolin muutos ja interpersoonalliset puutokset) löytyy oma strategia, jolla ongelma voidaan ratkaista. Yleisesti ottaen terapiassa kuitenkin keskitytään löytämään konkreettisia ratkaisuja ja uusia toimintatapoja, joita asiakas kokeilee istuntojen välillä.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen interpersoonalliseen psykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset