Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa (KAT) yhdistyvät psykoanalyyttisten ja kognitiivisten terapiasuuntausten taustateoriat ja menetelmät. Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa painottuu psykoanalyyttinen ymmärrys yksilön kehityksestä vuorovaikutuksessa muihin sekä kognitiivisen psykoterapian menetelmät asiakkaan ajattelu- ja toimintamallien kuvaamisessa ja jäsentelyssä.  

KAT on tutkitusti tehokas hoitomuoto moniin mielenterveyshäiriöihin ja mielenterveyden haasteisiin. Sillä voidaan hoitaa esimerkiksi masennusta, persoonallisuushäiriöitä, ihmissuhteisiin liittyviä pulmia sekä työuupumusta.

Psykoterapian pituus

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on yleensä kestoltaan lyhyttä ja istuntoja on tällöin alle 20. Terapia voi kuitenkin tarpeen vaatiessa olla pitempääkin. Tyypillisesti istuntoja on kerta viikossa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia käytännössä

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia alkaa suunnitteluvaiheella, jossa hahmotellaan asiakkaan ongelma ja sovitaan terapian tavoitteet ja työskentelytavat. Yhdessä terapeutin kanssa selkeästi määritelty kuvaus ongelman luonteesta on KAT:n erityispiirteitä. Istunnoilla asiakas psykoterapeutin avustuksella tutkii kokemusmaailmaansa ja tapojaan hahmottaa ongelmaan liittyviä tekijöitä. Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa erityisesti kiinnitetään huomiota erilaisiin ihmissuhteissa esiintyviin vuorovaikutukseen liittyviin rooleihin sekä ongelmallisiin toistuviin toimintatapoihin. Terapiassa pyritään lisäämään näihin liittyvää itseymmärrystä sekä muokkaamaan niitä psyykkistä hyvinvointia edistävimmiksi.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset