Kuvataidepsykoterapiassa psyykkisiä ongelmia käsitellään keskustelun lisäksi kuvallisella ilmaisulla. Istunnolla voidaan siis maalata, piirtää ja muovailla. Kuvallisella ilmaisulla asiakas voi ilmaista ja jäsennellä ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Terapian tavoitteena on lievittää asiakkaan toimintakykyä heikentäviä oireita ja lisätä hyvinvointia.

Kuvataidepsykoterapia pohjautuu ajatukselle siitä, että kuvallista ilmaisua käyttämällä voi havahtua löytämään itsestä aiemmin tunnistamattomia puolia, ajatuksia ja tunteita. Kuva voi myös tavoittaa asioita, joille ei löydä sanoja tai joista on vaikea puhua. Useimmiten kuvataidepsykoterapia pohjautuu psykoanalyyttisiin teorioihin ihmisen mielestä ja sen kehityksestä.

Kuvataidepsykoterapia sopii niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Sillä voidaan hoitaa monia erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia. Terapiaan osallistuvan ei tarvitse olla hyvä piirtämisessä tai maalaamisessa.

Psykoterapian pituus

Kuvataidepsykoterapia voi olla pituudeltaan lyhyttä tai pitkää riippuen asiakkaan tilanteesta ja toiveista. Käytännön toteutuksesta voi sopia aina yhdessä psykoterapeutin kanssa.

Kuvataidepsykoterapia käytännössä

Kuvataidepsykoterapian istunnoilla usein maalataan, piirretään ja muovaillaan. Taidetarvikkeet ovat aina saatavilla ja asiakas voi käyttää kuvallista ilmaisua, kun kokee sen tarpeelliseksi. Psykoterapeutti antaa asiakkaalle rauhan luovalle työlle. Luomuksen valmistuttua voidaan sitä terapeutin kanssa tutkia yhdessä ja sen herättämistä ajatuksista ja tunteista keskustella. Kuvallisen ilmaisun käyttäminen on kuitenkin vapaaehtoista ja sitä ei aina tarvitse tapahtua istunnoilla. Terapiaistunto voi siis myös käsittää vain keskustelua.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen kuvataidepsykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset