Intergratiivinen psykoterapia yhdistelee eri psykoterapiasuuntauksien taustateorioita ja niihin pohjautuvia menetelmiä. Integratiivisen lähestymistavan omaava psykoterapeutti voi yhdistää esimerkiksi kognitiivisen ja psykoanalyyttisen koulukunnan lähestymistapoja asiakkaan ongelman ymmärtämisessä ja eri menetelmiä sen hoitamisessa. Integratiivisessa psykoterapiassa painotetaan terapeutin ja asiakkaan välistä toimivaa ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta.

Integratiivinen psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto moniin erilaisiin mielenterveyden ongelmiin ja mielenterveyshäiriöihin. Sillä voidaan hoitaa esimerkiksi masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä.

Psykoterapian pituus

Integratiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä, eli alle 20 kertaa, tai pitkää, kestäen useamman vuoden. Tyypillisesti istuntoja on kerran viikossa. Käytännön järjestelyistä voi kuitenkin aina sopia terapeutin kanssa.

Integratiiviinen psykoterapia käytännössä

Intergratiivisessa psykoterapiassa asiakkaan ongelmia voidaan lähestyä monista eri näkökulmista. Psykoterapeutti voi käyttää eri psykoterapiasuuntauksien menetelmiä sovittaen ne asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Yleisesti ottaen kuitenkin keskitytään parantamaan asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä lisäämällä itseymmärrystä, opettelemalla uusia ajattelu- ja toimintamalleja, kehittämällä tunteidensäätelykykyä ja tunnistamalla nykyhetken ja menneisyyden ihmissuhteissa ilmeneviä ongelmia ja vuorovaikutusmalleja. Terapiassa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi mielikuvaharjoittelua tai istuntojen välillä suoritettavia kotitehtäviä.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen integratiiviseen psykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset