Tietoinen syöminen

Tietoisella syömisellä tarkoitetaan keskittymistä syömiseen ja ruokaan. Se pohjautuu tietoiseen läsnäoloon eli mindfulnessiin. Tietoiseen syömiseen kuuluu olennaisesti kehon nälästä ja kylläisyydestä kertovien signaalien kuuntelu, hitaasti syöminen, kaikkien aistien käyttäminen syödessä,… Lue lisää »

Tasapainoinen ruokasuhde

Tasapainoisella ruokasuhteella tarkoitetaan joustavaa ja sallivaa suhtautumista ruokaan ja syömiseen. Kun suhteemme ruokaan on tasapainoinen, syömistämme ohjaa pääasiassa nälän ja kylläisyyden tunteet ja sitä sävyttää neutraalit tai positiiviset tunteet. Voimme… Lue lisää »

Läheisen syömishäiriö

Syömishäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä: eri arvioiden mukaan noin yksi kymmenestä sairastaa jotain syömishäiriöstä. On siis varsin todennäköistä, että joku ystävistäsi, perheenjäsenistäsi tai työtovereistasi sairastaa syömishäiriöitä. Läheisen syömishäiriö herättää luonnollisesti… Lue lisää »

Nuoren syömishäiriöt

Nuoret ovat erityisen suuressa riskissä sairastua syömishäiriöihin: syömishäiriöt puhkeavat tyypillisesti murrosiässä tai varhaisaikuisuudessa ja ne ovat yleisimpiä 14-24 vuotiailla. Syömishäiriötä sairastavista valtaosa on tyttöjä ja nuoria naisia, mutta myös pojat… Lue lisää »

Kehonkuva

Kehonkuvalla tarkoitetaan mielensisäistä edustusta omasta kehosta. Se käsittää kaikki kehoon liittyvät ajatukset, uskomukset, asenteet, tunteet ja kokemukset. Kehonkuva on iso osa minäkuvaamme, ja se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden… Lue lisää »

ARFID

ARFID (avoidant restrictive food intake disorder) on syömishäiriö, jonka ydinoire on äärimmäisen rajoittunut ja valikoiva syöminen. ARFID muistuttaa oireilultaan osin anoreksiaa, mutta siihen ei liity lihomisen pelkoa eikä tarkoituksenmukaista laihduttamista.… Lue lisää »

Epätyypilliset syömishäiriöt

Epätyypillisillä syömishäiriöillä tarkoitetaan syömishäiriöitä, joissa tietyn häiriömuodon diagnostiset kriteerit eivät kaikilta osin täyty. Epätyypillisen syömishäiriön diagnoosin voi saada esimerkiksi, kun ihmisellä esiintyy anoreksian tai bulimian oireilua, mutta jokin yksittäinen tyypillinen… Lue lisää »

Ortoreksia

Ortoreksia on viralliseen tautiluokitukseen kuulumaton epätyypillinen syömishäiriö, jota määrittelee pakkomielteinen tarve syödä mahdollisimman terveellisesti. Ortoreksian tunnistaminen on haastavaa, sillä sairaudesta kärsivän syöminen on usein riittävää ja tasapainoista. Terveen ja häiriintyneen… Lue lisää »

Ahmintahäiriön hoito

Ahmintahäiriön hoidossa pyritään lopettamaan sairaudelle tyypilliset hallitsemattomat ahmimiskohtaukset ja laihdutusyritykset, harjoittelemaan täsmäsyömistä sekä palauttamaan terve suhde syömiseen ja kehoon. Hoito on moniammatillista yhteistyötä ja siitä vastaa lääkärin lisäksi esimerkiksi ravitsemusterapeutti,… Lue lisää »

Miesten syömishäiriöt

Syömishäiriöitä pidetään yleisesti nuorten naisten sairauksina, mutta todellisuudessa niihin voi sairastua kuka tahansa iästä tai sukupuolesta riippumatta. Ulkonäköön ja kehoon liittyvät paineet ja epärealistiset odotukset kohdistuvat meihin kaikkiin ja ne… Lue lisää »