Perheterapia on psykoterapian muoto, jossa käsitellään yhden perheenjäsenen mielenterveyden häiriötä tai perheen keskinäistä vuorovaikutusta ja siihen liittyviä ongelmia. Perheterapian tarkoitus on lisätä kaikkien perheenjäsenten voimavaroja ja hyvinvointia.

Perheterapiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kun yksi perheenjäsen kärsii mielenterveyshäiriöstä tai kun perhe on läpikäynyt jonkun kriisin, kuten perheenjäsenen äkillisen sairastumisen tai menehtymisen. Terapiaa voidaan hyödyntää myös, kun perheessä esiintyy jatkuvaa riitelyä tai muita kommunikaation vaikeuksia. Perheterapia on myös tutkitusti tehokas hoitomuoto moniin lapsen tai nuoren mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen ja syömishäiriöihin.

Perheterapiassa voidaan soveltaa eri psykoterapiasuuntausten taustateorioita ja menetelmiä. Psykoterapeutti voi painottaa työssään jotain tiettyä suuntausta, mutta tyypillisesti terapeutti käyttää integratiivisesti monien eri suuntauksien menetelmiä.

Perheterapiat voivat vaihdella kestoltaan muutamista kuukausista useampaan vuoteen ja tapaamiskertoja on yleensä muutaman kerran kuukaudessa. Istunnoille osallistuvat ne perheenjäsenet, ketkä milloinkin haluavat osallistua ja ketään ei terapiaan pakoteta. Tapaamisten kokoonpano voi siis vaihdella istuntojen välillä.

Mitä perheterapiaistunnoissa tapahtuu?

Istuntojen rakenne ja niillä käsiteltävät aiheet riippuvat siitä, minkä tyyppinen ongelma on. Terapia alkaa usein avoimella haastattelulla, jolla pyritään määrittelemään perheen ongelma. Kukin perheenjäsen saa jakaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään ongelmasta. Istunnoilla etsitään yhdessä ratkaisua ongelmaan ketään syyttelemättä ja rakennetaan ymmärrystä perheenjäsenten välille. Psykoterapeutin avulla perhe tulee tietoisemmaksi perheen sisäiseen vuorovaikutukseen liittyvistä haitallisista malleista ja voi yhdessä muokata niitä parempaan suuntaan. Pääasiallisesti hoito tapahtuu keskustelemalla, mutta istunnoilla voidaan käyttää myös toiminnallisia menetelmiä, kuten piirtämistä, varsinkin jos perheeseen kuuluu pieniä lapsia. Terapeutti voi tarjota myös istuntojen välille kotitehtäviä, joilla perhe voi harjoitella terapiassa opittuja uusia ajattelu- ja toimintatapoja arjessa.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen perheterapiaan tai tarvitset neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset