Syömishäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä: eri arvioiden mukaan noin yksi kymmenestä sairastaa jotain syömishäiriöstä. On siis varsin todennäköistä, että joku ystävistäsi, perheenjäsenistäsi tai työtovereistasi sairastaa syömishäiriöitä. Läheisen syömishäiriö herättää luonnollisesti huolta ja tarve auttaa on suuri.

Miten auttaa syömishäiriöistä läheistä?

On tärkeää ymmärtää, että syömishäiriöinen käyttäytyminen ei ole oma valinta, vaan kyseessä on sairaus. Vältä siis läheisen syyttelyä tai asian pöyristelyä. Tiedon hankkiminen syömishäiriöiden oireista ja niiden kehittymisen taustalla olevista tekijöistä voi auttaa sinua ymmärtämään läheisesi kokemusta.

Auttamisessa alkuun voit päästä ilmaisemalla huolesi läheisellesi. Ota aihe puheeksi kahden kesken rauhallisessa tilanteessa. Puhu kunnioittavasti ja toista syyttelemättä tai saarnaamatta. Pyri käyttämään minä-viestejä, eli kertomaan millaisia tunteita ja ajatuksia toisen käyttäytyminen herättää sinussa. Ilmaise halukkuuttasi kuunnella. Jos läheisesi ei halua puhua aiheesta tai suhtautuu vihamielisesti pyrkimyksiin auttaa, kunnioita hänen rajojaan. Voit kuitenkin ilmaista huolesi uudelleen ja koittaa ottaa asian esiin myöhemmin. Jos läheisesi osoittaa halukkuutta muutokseen, voitte yhdessä pohtia, miten edetä asiassa.

Koska syömishäiriöt ovat vakavimmillaan hengenvaarallisia sairauksia, on tärkeää, että sairaudesta kärsivä hakeutuu asianmukaiseen hoitoon terveydenhuoltoon. Parhaiten autat ohjaamalla läheisesi hoidon piiriin tai kannustamalla häntä jatkamaan jo käynnissä olevaa hoitoa. Läheisen mielenterveyshäiriöt voivat olla hyvinkin kuormittavia ympärillä oleville ihmisille, minkä vuoksi on tärkeää pitää huolta myös omista rajoista ja jaksamisesta.

Mistä apua?

Jos läheisesi syömishäiriö huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua tai neuvontaa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset