Nuoret ovat erityisen suuressa riskissä sairastua syömishäiriöihin: syömishäiriöt puhkeavat tyypillisesti murrosiässä tai varhaisaikuisuudessa ja ne ovat yleisimpiä 14-24 vuotiailla. Syömishäiriötä sairastavista valtaosa on tyttöjä ja nuoria naisia, mutta myös pojat ja miehet voivat sairastua mihin tahansa syömishäiriön muotoon. Arviolta noin 5 prosenttia alle 18-vuotiaista sairastaa jotain diagnosoitavissa olevaa syömishäiriötä. Lievämuotoisina ne ovat vieläkin yleisempiä.

Syömishäiriöille altistaville yhteiskunnan haitallisille ulkonäköpaineille ovat erityisen alttiita nuoret, jotka ovat persoonallisuudeltaan vaativia, täydellisyyteen pyrkiviä ja ahdistuneisuudelle taipuvaisia. Geeniperimällä on osuutensa sairastumisessa: sairastumisen riski on suurempi, jos perheessä tai lähisuvussa esiintyy syömishäiriöitä. Lisäksi häiriön kehittymiselle voivat altistaa erilaiset koetut hankalat tai traumaattiset tapahtumat, kuten läheisen menetys tai kiusatuksi tuleminen. Yleensä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on sairaudesta kärsivälle keino lievittää omaa pahaa oloa ja saada kontrollin tunnetta elämään.

Mistä tunnistaa nuoren syömishäiriö?

Nuoren syömishäiriön tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä usein häiriöstä kärsivä voi tuntea tilastaan häpeän tai syyllisyyden tunteita, minkä vuoksi häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä päädytään salailemaan lähipiiriltä. Nuoren syömishäiriön tunnistamisessa voi auttaa tutustuminen yleisimpien syömishäiriöiden, kuten ahmintahäiriön, bulimian ja anoreksian, tyypillisiin oirekuviin ja niiden ilmenemiseen. Yleisiä merkkejä näistä kaikista voivat olla esimerkiksi nuoren toistuvien huolien ilmaisu omasta painosta tai ulkonäöstä, syömistilanteisiin liittyvä ahdistuneisuus ja sosiaalisista suhteista eristäytyminen.

Ahmintahäiriöissä ja bulimiassa korostuvat toistuvat ahmintakohtaukset, joiden aikana ihminen syö hallitsemattomasti suuria määriä ruokaa. Bulimiassa esiintyy lisäksi ahminnan kompensaatiokäyttäytymistä, kuten oksentelua tai pakonomaista liikuntaa. Ahmintakohtauksista voi kertoa esimerkiksi nuoren suurien ruokamäärien, erityisesti herkkujen, salaileva hamstraaminen omaan huoneeseen. Bulimian aiheuttamasta oksentelusta taas voi kertoa nuoren pikainen poistuminen ruokailutilanteista syömisen jälkeen, hampaiden terveyden heikkeneminen sekä turvonneet posket. 

Anoreksia voi näkyä nuoren laihtumisena ja syömisen toistuvana välttelynä. Syömisen välttely voi ilmetä esimerkiksi ruokailujen välistä jättämisenä, erityisen valikoivana syömisenä tai ruoan paloitteluna ja liikutteluna lautasella. Anoreksiaa sairastava nuori voi käyttää myös suhteettoman paljon aikaa liikunnan harrastamiseen tai peitellä laihtumistaan pukeutumalla väljiin vaatteisiin. Sairaudesta johtuva aliravitsemustila voi näkyä muun muassa paleluna, hiusten ohenemisena ja ihon kuivumisena.

Mitä tehdä, jos epäilee nuoren sairastavan syömishäiriötä?

Nuoren syömishäiriö herättää luonnollisesti vanhemmassa huolta, ja tarve auttaa on usein suuri. Auttamisessa alkuun voit päästä ilmaisemalla huolesi nuoren syömisestä ja kysymällä nuorelta, mitä hän itse miettii asiasta. Vältä nuoren ulkonäön tarpeetonta kommentointia ja pidä keskustelun fokus syömisessä. Kuuntele nuorta myötätuntoisesti tuomitsematta tai pöyristelemättä. Jos nuori ilmaisee huolia liittyen syömiseensä tai ulkonäköönsä, voitte yhdessä pohtia, mitä huolien taustalla on ja miten niihin voitaisiin vaikuttaa. Voitte esimerkiksi keskustella median luomien ulkonäköihanteiden epärealistisuudesta tai siitä, miten pahaa oloa voisi lievittää terveemmällä tavalla.

Usein kuitenkin syömishäiriöihin liittyy sairaudentunnottomuutta ja nuori voi kieltää sairastumisensa. Jos nuori kuitenkin osoittaa selkeitä syömishäiriön merkkejä, parhaiten tällöin autat ohjaamalla nuoren terveydenhuollon piiriin. Syömishäiriöitä voidaan terveydenhuollossa hoitaa ravitsemusterapialla, psykoterapioilla, psykofyysisellä fysioterapialla sekä lääkityksellä.

Mistä apua?

Jos nuoresi syömiskäyttäytyminen huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon ohjautumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset