Epätyypillisillä syömishäiriöillä tarkoitetaan syömishäiriöitä, joissa tietyn häiriömuodon diagnostiset kriteerit eivät kaikilta osin täyty. Epätyypillisen syömishäiriön diagnoosin voi saada esimerkiksi, kun ihmisellä esiintyy anoreksian tai bulimian oireilua, mutta jokin yksittäinen tyypillinen oire puuttuu. Epätyypilliset syömishäiriöt ovat esiintyvyydeltään yleisin syömishäiriö, ja arvioiden mukaan noin puolet hoitoon hakeutuvista kärsii jostakin epätyypillisestä häiriöstä.

Epätyypilliset syömishäiriöt aiheuttavat muiden syömishäiriöiden tapaan merkittävää haittaa ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Diagnoosi epätyypillisestä syömishäiriöstä ei siis tarkoita, että sairaus olisi jotenkin lievempi versio ”tyypillisestä” häiriöstä, vaan tauti yhtä lailla aiheuttaa sairastuneessa negatiivisia tunteita, heikentää huomattavasti elämänlaatua ja vaarantaa yksilön terveyden.

Epätyypillisen syömishäiriön oireet

Epätyypillisen syömishäiriön oireita voivat olla esimerkiksi ruoan jatkuva ajattelu, pelko lihomisesta tai syömiseen liittyvät negatiiviset tunteet, syömisen välttely, toistuva hallitsematon ahmiminen, tarkoituksenmukainen oksentelu tai pakkomielteinen liikunnan harrastaminen. Häiriöstä kärsivä käyttää suhteettoman paljon aikaa ja energiaa syömisen, painon ja ulkonäön tarkkailuun. Sairastunut kokee tilastaan tavallisesti häpeän, itseinhon ja ahdistuksen tunteita.

Yleisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö, jossa esiintyy toistuvia ahmintakohtauksia ilman bulimialle ominaista kompensaatiokäyttäytymistä. Epätyypillisessä anoreksiassa taas tavallisesti ilmenee laihuushäiriölle tyypilliset oireet, kuten lihomisen pelko ja pakonomainen laihduttaminen, mutta kuukautiset eivät ole jääneet pois tai painonlasku ei ole niin merkittävää, että anoreksia voitaisiin virallisesti diagnosoida.

Epätyypilliseksi syömishäiriöksi lasketaan myös ortoreksia, vaikka sitä ei virallisessa tautiluokituksessa olekaan.

Epätyypillisen syömishäiriön hoito

Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ottaen huomioon häiriön oirekuva. Hoidossa käytetään samoja hoitomuotoja ja menetelmiä kuin muidenkin syömishäiriöiden tapauksissa. Jos sairaus on johtanut aliravitsemustilaan tai vaarallisen alhaiseen painoon, ensisijainen hoito on aliravitsemustilan korjaaminen ja painon nostaminen. Syömistapojen korjaamisessa hyödynnetään usein ravitsemusterapiaa. Hoidossa voidaan myös hyödyntää psykoterapiaa ja tarpeen vaatiessa lääkitystä. Psykoterapioista erityisesti kognitiivinen käyttäytymisterapia ja interpersoonallinen psykoterapia ovat tutkitusti tehokkaita hoitomuotoja syömishäiriöiden hoidossa.

Jos olet huolestunut omasta suhteestasi syömiseen tai kehonkuvaasi tai epäilet, että kärsit syömishäiriöstä, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon ja saada välitöntä keskusteluapua ja neuvontaa.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset