Ahmintahäiriön hoidossa pyritään lopettamaan sairaudelle tyypilliset hallitsemattomat ahmimiskohtaukset ja laihdutusyritykset, harjoittelemaan täsmäsyömistä sekä palauttamaan terve suhde syömiseen ja kehoon. Hoito on moniammatillista yhteistyötä ja siitä vastaa lääkärin lisäksi esimerkiksi ravitsemusterapeutti, psykologi ja psykoterapeutti.

Ahmintahäiriön itsehoito

Lievissä tapauksissa ahmintahäiriötä voidaan hoitaa itsehoidollisilla menetelmillä. Itsehoidossa oleellista on laihduttamisyritysten lopettaminen, säännöllinen ruokailurytmi, tunteidensäätelykyvyn ja itsetunnon kehittäminen sekä tietoisemman suhtautumistavan opettelu syömiseen. Voit tutustua Mielenterveystalon Irti ahminnasta! -itsehoito-ohjelmaan täältä.

Ahmintahäiriön hoito terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa ahmintahäiriötä hoidetaan yleensä ensin ravitsemusohjauksella. Hoidossa oleellista on toistuvien kuurinomaisten laihduttamisyritysten lopettaminen sekä täsmäsyömisen harjoittelu, johon kuuluu esimerkiksi säännöllisen syömisrytmin ylläpitö ja monipuolinen ruokavalio. Laihdutusyritysten lopettaminen on tärkeää, koska niistä johtuva nälkiintyminen lisää ahmintakohtausten todennäköisyyttä. Ravitsemusohjauksessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi ruokapäiväkirjan pitämistä, joilla seurataan ruokailun säännöllisyyttä ja ruoan monipuolisuutta.

Hoidossa voidaan hyödyntää myös lääkitystä ja psykoterapiaa, erityisesti jos ahmintahäiriön lisäksi on muita mielenterveyshäiriöitä. Lääkityksistä yleisimmin käytetään SSRI-lääkkeittä, joilla on mahdollista lievittää ahmintakohtausten pakonomaisuutta ja tiheyttä. Psykoterapioista erityisesti kognitiivinen käyttäytymisterapia ja interpersoonallinen psykoterapia ovat tutkitusti tehokkaita ahmintahäiriön hoidossa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskitytään tunnistamaan ahminnan taustalla olevia haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja ja pyritään muokkaamaan niitä joustavammaksi. Interpersoonallisessa psykoterapiassa taas fokus on häiriöstä kärsivän ihmissuhteissa ja niiden haasteissa.

Mistä apua?

Jos olet huolestunut toistuvista ahmimiskohtauksista tai epäilet, että sairastat ahmintahäiriötä, voit saada välitöntä keskusteluapua ja neuvontaa hoitoon hakeutumisessa asiantuntijaltamme alla olevasta numerosta.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset