Syömishäiriöitä pidetään yleisesti nuorten naisten sairauksina, mutta todellisuudessa niihin voi sairastua kuka tahansa iästä tai sukupuolesta riippumatta. Ulkonäköön ja kehoon liittyvät paineet ja epärealistiset odotukset kohdistuvat meihin kaikkiin ja ne voivat altistaa miehetkin syömishäiriön kehittymiselle. Niin kuin muillakin sukupuolilla, myös miehillä geeniperimä sekä koetut traumaattiset elämäntapahtumat vaikuttavat olennaisesti riskiin sairastua syömishäiriöön.

Kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat miehillä?

Virallisten tilastojen mukaan miesten osuus kaikista sairastetuista syömishäiriöstä on 10-20 prosenttia. Todennäköisesti osuus on kuitenkin suurempi, sillä tilastoja voi vääristää miesten syömishäiriöiden heikko tunnistaminen terveydenhuollossa sekä miesten vähäinen hakeutuminen hoitoon syömishäiriöihin liittyvän sukupuolittuneen stigman takia. Joidenkin arvioiden mukaan todellisuudessa noin yksi kolmesta syömishäiriöstä on miehen sairastama.

Yleisin miesten sairastama syömishäiriö on ahmintahäiriö, ja sairaudesta kärsivistä on miehiä arviolta noin kolmannes. Anoreksiaa ja bulimiaa sairastavista on miehiä tilastojen mukaan noin yksi kymmenestä.  

Miesten syömishäiriöiden erityispiirteet

Miehillä syömishäiriöissä on tiettyjä korostuneita piirteitä, vaikkakin ne pääosin oireilevat samalla tavalla kuin naisilla. Esimerkiksi anoreksiaa sairastavilla miehillä liikkuminen on keskimäärin runsaampaa ja pakonomaisempaa verrattuna naisiin. Myös bulimiassa liikkuminen ahmimisen kompensaatiokeinona on yleisempää miehillä kuin naisilla. Ahmintahäiriössä ja ortoreksiassa eroja oireilussa sukupuolten välillä taas ei ole löytynyt.

Miehillä on tyypillistä myös tyytymättömyys oman lihasmassan määrään. Lievänä se on hyvin yleistä, eikä se pakolla ole merkki häiriintyneestä kehonkuvasta. Äärimmäisessä muodossaan tyytymättömyys lihasten määrään voi kuitenkin olla oire lihasdysmorfiasta, joka on yksi dysmorfisen ruumiinkuvanhäiriön alaluokista.

Lihasdysmorfiasta kärsivä on tyytymätön lihastensa kokoon, erottuvuuteen tai muotoon. Häiriöstä kärsivän kehonkuva on vääristynyt siten, että hän näkee itsensä pienikokoisempana kuin oikeasti on tai lihasmassaltaan olemattomana. Häiriö voi ilmetä esimerkiksi pakkomielteisenä, muuta elämää selkeästi häiritsevänä, kuntosalilla käymisenä tai anabolisten steroidien käyttönä. Lihasdysmorfian tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä rajanveto terveen kunnon kohentamisen ja vääristyneestä kehonkuvasta johtuvan pakonomaisen lihasmassan kasvatuksen välillä on vaikeaa.

Mistä apua?

Jos olet huolestunut omasta suhteestasi syömiseen tai kehoosi tai epäilet, että sairastat syömishäiriötä, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme. Alla olevasta numerosta voit saada pikaista keskusteluapua ongelmaasi sekä neuvontaa hoitoon hakeutumisessa.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset