Unettomuutta hoidetaan terveydenhuollossa ensisijaisesti lääkkeettömästi, mutta tietyissä tapauksissa lääkäri voi määrätä lääkityksen. Lääkkeitä voidaan erityisesti määrätä tilapäisistä syistä johtuvaan unettomuuteen. Tilapäisiä syitä voi olla esimerkiksi stressi, huolet ja univalverytmin lyhytkestoiset häiriöt. Lääkkeillä voidaan lievittää unettomuutta, kunnes vaikea elämäntilanne helpottuu. Lääkitys voidaan määrätä myös, jos lääkkeettömän hoidon keinot eivät toimi.

Lääkityksen tarvetta arvioidessaan lääkäri voi tehdä laajemman kartoituksen terveydentilasta, sillä unettomuus voi johtua esimerkiksi joistakin elimellisistä tai psykiatrisista sairauksista. Tällöin hoidossa keskitytään hoitamaan taustalla olevia terveydellisiä syitä.

Millaisia lääkkeitä unettomuuden hoidossa käytetään?

Unettomuuden hoidossa voidaan käyttää keskushermostoa rauhoittavia bentsodiatsepiineja, kuten midatsolaamia, tematsepaamia ja triatsolaamia. Bentsodiatsepiinit vaikuttavat nopeasti ja tehokkaasti rauhoittaen kehoa ja aiheuttaen väsymystä. Niihin kuitenkin kehittyy toleranssia ja mahdollisesti riippuvuus, minkä vuoksi niitä ei määrätä pitkäaikaiseen unettomuuteen. Bentsodiatsepiinien käyttöön voi liittyä myös haitallisia sivuvaikutuksia, esimerkiksi muistin toiminnan häiriöitä.

Unettomuutta voidaan hoitaa myös sedatiivisilla mielialalääkkeillä, jotka ovat tehokkaita sekä tilapäisten että pitkäkestoisten univaikeuksien hoidossa. Sedatiivisia mielialalääkkeitä ovat esimerkiksi trisykliset masennuslääkkeet, mirtatsapiini ja amitriptyliini.

Hoidossa voidaan käyttää myös aikabiologisia unilääkkeitä, jotka helpottavat nukahtamista ja rytmittävät elimistön uni-valverytmiä. Aikabiologisiin lääkkeisiin kuuluu esimerkiksi melatoniini, josta on saatavilla lääkärin reseptillä saatavaa muotoa sekä ilman reseptiä saatavaa muotoa. Melatoniini toimii erityisesti lieviin univaikeuksiin ja rikkoontuneen vuorokausirytmin korjaamiseen. Melatoniiniin ei liity lääkeriippuvuuden riskiä.

Jos unettomuuden lääkehoito herättää sinussa kysymyksiä tai tarvitset apua hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset