Unettomuuden ja mielenterveyden häiriöiden välinen yhteys on usein kaksisuuntainen. Toisaalta moniin mielenterveyshäiriöiden oireisiin kuuluu usein univaikeuksia, ja toisaalta unettomuudesta aiheutuva pitkäkestoinen univaje voi saada mielenterveytemme horjumaan. Univaje voi pahentaa stressiä sekä lisätä riskiä sairastua psykiatrisiin sairauksiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. On syytä kuitenkin muistuttaa, että suurella osalla meistä unettomuus on tilapäistä ja helposti hoidettavissa ja pitkittyessäänkään se ei aina johda mielenterveyden oireiluun.

Stressi

Stressi on yleinen unettomuutta aiheuttava syy, mutta se voi olla myös seurausta univajeesta. Univaje lisää mielialan heittelyä sekä heikentää tunteidensäätelykykyä, mikä voi johtaa heikentyneeseen stressinsietokykyyn.  

On myös mahdollista, että unettomuus itsessään aiheuttaa stressiä. Kun univaje kasaantuu ja väsymys alkaa vaikuttamaan negatiivisesti arkipäivän askareissa selviytymiseemme, voi riittämättömästä unensaannista tulla yksi uusi stressin aihe muiden joukkoon.

Masennus

Uniongelmat ovat tyypillinen masennuksen oire: noin 75% masennusta sairastavista kärsii unettomuudesta. Univaje itsessään voi myös aiheuttaa masennusta ja pahentaa sen oireita. Vaikka masennuksen ja unettomuuden välinen kaksisuuntainen yhteys voikin luoda itseään vahvistavan negatiivisen kehän, se myös osoittaa, että masennusoireilua on mahdollista lievittää hoitamalla samanaikaista unettomuutta.

Ahdistuneisuus

Ahdistuneelle olotilalle on tyypillistä mielen yliaktiivisuuden tila sekä huolien ja murheiden märehtiminen, mitkä lisäävät univaikeuksia. Tutkimusten mukaan univaje voi lisätä ahdistuksen tunteita ihmisillä, jotka ovat jo valmiiksi korkeassa riskissä ahdistuneisuudelle. Kroonisen unettomuuden on todettu olevan myös yksi ahdistuneisuushäiriöille altistavista tekijöistä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Unettomuus on tavallista kaksisuuntaisen mielialahäiriön molemmille ääripäille eli masennukselle ja manialle. Erityisesti maaniselle vaiheelle on tyypillistä, että häiriöstä kärsivä kokee olonsa ylienergiseksi ja unentarpeensa vähentyneeksi. Vähäisestä nukkumisesta johtuva univaje kuitenkin usein pahentaa manian oireilua. Tutkimukset osoittavat myös, että maanista vaihetta usein edeltää unettomuuden kausi, mikä antaa viitteitä siitä, että pitkäkestoinen univaje saattaa itsessään laukaista manian.

Sekä unettomuuteen että mielenterveyden häiriöihin on tarjolla monia tehokkaita hoitomuotoja, joilla unettomuuden ja mielenterveyshäiriöiden noidankehä voidaan katkaista. Jos kärsit unettomuudesta tai sinua huolestuttaa oma mielenterveyden tilasi, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon – voimme yhdessä etsiä ratkaisuja ongelmiisi.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset