Myös lapset voivat sairastua masennukseen. Masennusta esiintyy alle murrosikäisistä noin kolmella prosentilla. Lapsen masennuksen taustalla on usein tunnesäätelykyvyn vääristymät johtuen perimän, ympäristön ja elämänkokemusten vuorovaikutuksesta. Masennukselle altistavia kokemuksia voivat olla esimerkiksi kaltoinkohtelu, kiusatuksi tuleminen tai läheisen perheenjäsenen menettäminen.

Lapsen masennuksen oireet

Lapsen masennus on oireiltaan pitkälti samanlainen kuin aikuisilla. Masennuksen tyypillisiä oireita ovat pitkäkestoinen alakuloisuus ja ilottomuus, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet, heikentynyt itsetunto, vetäytyminen sosiaalisista suhteista, mielenkiinnon ja keskittymiskyvyn puutteet sekä syömisen ja nukkumisen vaikeudet. Lapsen masennuksessa korostuneita oireita voivat olla ärtyneisyys ja motorinen levottomuus. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä myös itsetuhoisuutta. Masennus aiheuttaa haittaa lapsen toimintakyvylle, mikä voi näkyä esimerkiksi vaikeuksina koulussa tai kaverisuhteiden ylläpitämisessä.

Miten vanhempana auttaa masentunutta lasta?

Masentunut lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja huolenpitoa. Oleellista on huolehtia lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Riittävä lepo ja uni, terveellinen ruokavalio, mieleiset harrastukset ja kaverisuhteet ovat elintärkeitä lapsen mielenterveydelle. Lapsen masennukseen ja siihen liittyviin käyttäytymisen muutoksiin on syytä suhtautua ymmärtäväisesti ja empaattisesti. Jos lapsen masennusoireilu jatkuu pitkään ja alkaa vaikuttaa arjessa pärjäämiseen, parhaiten autat lasta hakeutumalla terveydenhuollon piiriin.

Lapsen masennuksen hoito

Lapsen masennukseen löytyy monia tehokkaita hoitomuotoja ja suurin osa lapsista toipuu masennustilasta. Masennuksen diagnosoimisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista vastaa aina lääkäri. Lapsen masennuksen hoidossa käytetään ensisijaisesti psykoterapeuttisia hoitomuotoja, esimerkiksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai perheterapiaa. Masennuslääkitystä voidaan hyödyntää, jos lapsen masennus on vakavaa.

Jos olet huolestunut lapsesi masennusoireilusta tai tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteelle on tehtävissä. 

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset