Itsetuhoisuudella tarkoitetaan ajatuksia tai käyttäytymistä, joihin liittyy halu tai pyrkimys vahingoittaa itseään. Itsetuhoiset ajatukset ovat varsin yleisiä: arvioilta noin joka kymmenennellä aikuisella on ollut itsemurhaan liittyviä ajatuksia viimeisen vuoden sisällä. Itsetuhoisten ajatusten yleisyydestä huolimatta ne tulee aina ottaa vakavasti.

Itsetuhoisuus on usein oire jostain mielenterveyden häiriöstä. Sen taustalla voi olla esimerkiksi masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai psykoosisairaus. Aina itsetuhoisuus ei kuitenkaan liity mielenterveyshäiriöön, vaan se voi olla myös seurausta hankalasta elämäntilanteesta, kriiseistä ja sietämättömiksi käyneistä negatiivisista tunnetiloista, kuten pettymyksestä, häpeästä tai surusta.

Itsetuhoinen käyttäytyminen

Itsetuhoinen käyttäytyminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Suora itsetuhoisuus ilmenee itsensä tahallisena satuttamisena, esimerkiksi viiltelynä, itsensä polttamisena tai itsemurhayrityksinä. Epäsuoralla itsetuhoisuudella taas tarkoitetaan hengenvaarallisten riskien ottamista ilman tarkoituksenmukaista tavoitetta satuttaa itseään. Se voi ilmetä esimerkiksi päihteiden liiallisena käyttönä, holtittomuutena liikenteessä tai fyysisten sairauksien laiminlyöntinä. Itsetuhoisesti käyttäytyvän ihmisen tavoite ei ole aina tappaa itseään, vaan itsetuhoisuus voi toimia keinona lievittää psyykkistä pahaa oloa.    

Mistä apua?

Toistuvat itsetuhoiset ajatukset ja käyttäytyminen ovat aina syy hakeutua avun piiriin. Jos itsetuhoiset ajatuksesi ovat ottaneet vallan ja sinulla on itsemurha-aikeita, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä hätäkeskukseen tai sairaalapäivystykseen. Jos itsetuhoinen käyttäytyminen ei aiheuta akuuttia vaaraa itsellesi ja tarvitset asiaan keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä selvittää, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset