Uupumus on seurausta voimakkaasta fyysisestä tai psyykkisestä rasituksesta, jonka kanssa selviämiseen yksilön voimavarat eivät enää riitä. Uupumus on kehon luonnollinen reaktio ylikuormitukseen ja moni meistä tuntee joskus olomme uupuneeksi. Lyhytkestoisena se lievittyy usein levolla ja rentoutumisella. Ongelmaksi uupumus muuttuu, kun se pitkittyy ja alkaa haitata toimintakykyämme.  

Pitkäkestoisen uupumuksen taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Usein taustalla on pitkään jatkunut stressi tai ristiriitainen elämäntilanne, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua. Uupumus kehittyy, kun kuormituksesta palautuminen ei ole riittävää ja keho ja mieli ovat jatkuvassa rasitustilassa. Joskus uupumus voi olla seurausta myös siitä, että oma elämä ei tunnu merkitykselliseltä.

Uupumuksen oireet

Uupumus oireilee aina yksilöllisesti. Keskeisin oire on krooninen väsymys, joka ei helpota levolla. Kroonisesta väsymyksestä kärsivä voi tuntea olonsa heti herättyään uupuneeksi ja pitemmätkään lomat eivät auta lievittämään väsymystä. Uupunut voi kokea olonsa voimattomaksi ja arjen pienetkin asiat tuntuvat tällöin ylitsepääsemättömän haastavilta. Uupumus johtaa usein kierteeseen, jossa väsymys estää toiminnan aloittamisen ja tämä taas lisää entisestään koettua stressiä tekemättömistä tehtävistä.

Uupuminen aiheuttaa yleensä myös kiinnostuksen menettämisen ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan mielekkäisiin harrastuksiin. Tämä voi johtaa sosiaalisista suhteista vetäytymiseen sekä ilon tunteiden katoamiseen. Yleisiä ovat myös muistin ja keskittymiskyvyn ongelmat, kuten toistuva unohtelu ja kyvyttömyys ylläpitää tarkkaavuutta. Lisäksi usein esiintyy ahdistuneisuutta, univaikeuksia ja psykosomaattista oireilua, kuten epämääräisiä kipuja.

Joskus uupumus sekoitetaan masennukseen, sillä ne molemmat oireilevat samalla tavoin. Masennus ja uupumus voivat esiintyä samanaikaisesti tai jompikumpi voi johtaa toiseen: masennuksen kanssa eläminen voi uuvuttaa, ja toisaalta pitkäkestoinen hoitamaton uupumus voi johtaa masennukseen.

Miten uupumusta hoidetaan?

Omaa uupumusta voi yrittää hoitaa omahoidollisilla keinoilla. Uupumuksen omahoidossa oleellista on levon ja rentoutumisen lisääminen, myötätuntoisemman suhtautumistavan opettelu omaan itseen, merkityksellisyyden etsiminen elämään sekä haitallisten toimintamallien tunnistaminen ja muokkaaminen. Jos omahoito ei auta, on syytä hakea apua terveydenhuollosta. Terveydenhuollossa uupunut voidaan ohjata tarpeen vaatiessa esimerkiksi psykoterapiaan.  

Jos koet olosi uupuneeksi ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset