Ajoittainen masentunut olotila niin nuorilla kuin aikuisilla on varsin tavallista. Varsinaisesta masennustilasta puhutaan, kun mieliala on vahvasti alentunut pitkäkestoisesti ja se alkaa häiritä arkielämässä pärjäämistä. Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö nuorilla. Arvioiden mukaan noin 5-10 prosentilla nuorista on diagnosoitavissa oleva masennustila ja pitkäkestoista masennusta sairastaa 1-2 prosenttia.

Masennus aiheuttaa haittaa nuoren kehitykselle heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Masennus voi esimerkiksi vaikeuttaa opinnoissa pärjäämistä, kaverisuhteiden ylläpitämistä ja tunnesäätelykykyjen kehittämistä.

Nuoren masennuksen oireet

Nuorilla masennus oireilee pitkälti samalla tavalla kuin aikuisilla. Yleisiä oireita ovat pitkäkestoinen alakuloisuus ja ilottomuus, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet, heikentynyt itsetunto, vetäytyminen sosiaalisista suhteista, mielenkiinnon ja keskittymiskyvyn puutteet sekä syömisen ja nukkumisen vaikeudet. Vaikeassa masennustilassa voi esiintyä itsetuhoisuutta ja psykoottista oireilua, esimerkiksi harha-aistimuksia. Nuorilla masennuksen erityispiirteisiin kuuluu korostunut ärtyneisyys ja levottomuus, jotka voivat ilmetä käyttäytymishäiriöinä kotona ja koulussa.

Miten auttaa masentunutta nuorta?

Nuoren masennus herättää luonnollisesti huolta vanhemmassa. Vanhempien tarjoamalla tuella on merkittävä vaikutus nuoren masennuksen lievittämisessä. Tärkeää on osoittaa kiinnostusta ja ymmärrystä nuoren tilannetta kohtaan. Huolen osoittamisella kysymällä nuoren elämästä ja kuuntelemalla tuomitsematta pääsee jo pitkälle. Voitte myös yhdessä pohtia ratkaisuja nuoren pahalle ololle. Jos nuoren masennusoireilu on voimakasta, siihen liittyy itsetuhoista käyttäytymistä, kuten viiltelyä, tai se alkaa haittamaan arkielämässä pärjäämistä, parhaiten autat nuorta ohjaamalla hänet ammattiavun piiriin. Jos nuorella on itsemurha-aikeita, on syytä hakeutua suoraan päivystykseen.

Nuoren masennuksen hoito

Masennukseen löytyy monia tehokkaita hoitomuotoja. Nuorten lievää ja keskivaikeaa masennusta hoidetaan ensisijaisesti psykoterapialla. Lievissä ja keskivaikeissa sairauden muodoissa masennuslääkitys aloitetaan, jos oireet eivät lievity muutaman kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta. Vaikeammissa masennustiloissa käytetään lääkitystä heti hoidon alusta saakka. Tietyt masennuslääkkeet voivat kuitenkin nuorilla lisätä itsetuhoisuutta lääkityksen alkuvaiheessa. Jos itsetuhoisia ajatuksia ilmenee, on syytä puhua asiasta lääkärin kanssa.

Jos nuoresi masennusoireilu herättää sinussa huolta ja tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset