Masennuksen hoitoon on kehitetty joukko erilaisia masennuslääkkeitä, jotka lievittävät taudin oireita, helpottavat arjessa pärjäämistä ja tehostavat psykoterapian vaikutusta. Masennuslääkityksen tarpeen arvioinnista ja lääkkeiden määräämisestä vastaa aina lääkäri, useimmiten psykiatrian erikoislääkäri.

Lääkityksen lääkäri määrää perustuen masennuksen tyyppiin ja sen vaikeusasteeseen. Lievien ja keskivaikeiden masennuksien hoidossa voi riittää pelkästään psykoterapeuttisten menetelmien käyttö ja lääkityksen aloittaminen ei ole tällöin aina välttämätöntä, vaikkakin usein hyödyllistä. Masennuksen vaikeissa muodoissa masennuslääkkeet ovat sähköhoidon ohella ensisijainen hoitomuoto.

Millaisia masennuksen hoidossa käytettävät lääkkeet ovat?

Yksilöiden välillä löytyy eroja siinä, mitkä lääkkeet osoittautuvat tehokkaiksi ja mitkä eivät, ja joskus voi olla tarpeen kokeilla useampia eri lääkityksiä ennen kuin toimiva lääke löytyy. Masennuslääkkeille on tyypillistä, että ne eivät ala vaikuttamaan saman tien vaan muutamien viikkojen viiveellä. Lääkehoidon alussa voi esiintyä joskus erilaisia haitallisia sivuvaikutuksia, kuten vatsavaivoja tai seksuaalitoimintojen häiriöitä, jotka kuitenkin useimmiten poistuvat tai lievittyvät hoidon jatkuessa. Tärkeää lääkkeiden käytössä on aina noudattaa lääkärin antamaa ohjeistusta.

Masennuslääkkeet eroavat toisistaan niiden vaikutusmekanismien, haittavaikutusten ja tehon osalta. Yleisimmin käytettyjä masennuslääkkeitä ovat SSRI- ja SNRI-lääkkeet sekä trisykliset masennuslääkkeet. SSRI-lääkkeet vaikuttavat aivojen serotoniinijärjestelmän toimintaan, kun taas uudemmat SNRI-lääkkeet vaikuttavat serotoniinin lisäksi noradrenaliinijärjestelmään. Trisykliset lääkkeet ovat taas vanhimpia masennukseen käytettyjä lääkkeitä, mutta ne ovat tutkitusti tehokkaita ja niitä saatetaan edelleen käyttää hoidossa.

Psyykenlääkkeiden käyttöön liittyy edelleen valitettavasti ennakkoluuloja ja lääkkeidenkäyttö voidaan nähdä ”heikkoutena”. Lääkehoidosta ei ole kuitenkaan mitään syytä kokea häpeää tai syyllisyyttä. Samalla tavalla kuin hoidamme fyysisiä sairauksia lääkityksellä, myös mielenterveydenhäiriöiden hoidossa voi olla joskus välttämätöntä käyttää lääkkeitä.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä masennuslääkkeistä tai tarvitset neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia ratkaisuja ongelmiisi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset