Viiltely on yksi yleisimpiä itsetuhoisen käyttäytymisen muotoja. Se on varsinkin nuorilla melko yleistä: noin 12 prosenttia 13-18 vuotiaista suomalaisista nuorista on viillellyt ainakin kerran. Viiltelyssä harvemmin on kyse itsemurhayrityksestä, mutta siihen tulee aina suhtautua kuitenkin vakavasti, sillä nuoren toistuva viiltely lisää riskiä myöhemmille itsemurhayrityksille.

Minkä takia nuori viiltelee?

Viiltely on useimmiten nuorelle keino hallita sietämättömäksi käyneitä negatiivisia tunteita, psyykkistä pahaa oloa tai tunnottomuutta. Nuori voi kokea esimerkiksi sietämättömiä tyhjyyden, ahdistuksen, vihan, itseinhon tai häpeän tunteita, joita hän yrittää kontrolloida viiltelyllä. Usein itsetuhoisesti käyttäytyvän nuoren tunteidensäätelykyky on heikko ja viiltely toimii tällöin epäterveenä keinona helpottaa omaa oloa. Viiltely alkaa usein yksittäisillä kokeiluilla ja nuoren huomatessa, että se auttaa hänen pahaan oloonsa, hän voi alkaa käyttämään sitä toistuvasti keinona tunteakseen olonsa paremmaksi.

Nuoren itsetuhoisen käyttäytymisen taustalla voi olla monia tekijöitä. Monet hankalat elämäntilanteet, kuten koulukiusatuksi tuleminen, pitkäkestoinen yksinäisyys tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuminen voivat altistaa nuoren itsetuhoiselle käyttäytymiselle. Myös lapsuudessa koettu laiminlyönti tai muut varhaiset traumaattiset kokemukset ovat yleinen taustasyy nuoren viiltelylle. Itsetuhoisuus voi olla merkki myös monista psykiatrisista sairauksista, kuten masennuksesta, ahdistuneisuushäiriöistä, syömishäiriöistä, persoonallisuushäiriöstä ja päihdehäiriöistä.

Mitä tehdä, jos nuori viiltelee?

Nuoren itsetuhoinen käyttäytyminen herättää luonnollisesti huolta ja pelkoa vanhemmassa. Viiltelevän nuoren kanssa on syytä käydä aiheesta keskustelu. Ilmaise huolesi nuorelle ja kerro, että viiltelyä tai sen taustalla olevia hankalia tunteita ei tarvitse hävetä. Kuuntele nuoren kokemusta avoimesti ja vältä nuoren syyttelyä ja tuomitsemista. Voitte yhdessä pohtia, mitä nuoren pahan olon taustalla on ja miten asiaan voitaisiin vaikuttaa. Muistuta nuorta, että viiltelystä voi päästä eroon ja apua on aina tarjolla. Viiltelyn lopettamisessa voi olla hyötyä Mielenterveystalon Vapaaksi viiltelystä –omahoito-ohjelmasta.

Jos nuori viiltelee tai jollain tavalla muuten satuttaa itseään toistuvasti, on aina syytä ohjata hänet terveydenhuollon piiriin. Hoidossa keskitytään lopettamaan viiltely ja selvittämään millaisia syitä sen taustalla on ja hoitamaan niitä. Hoidossa useimmiten hyödynnetään psykoterapiaa.

Mistä apua?

Jos tarvitset pikaista keskusteluapua tai neuvontaa viiltelevän nuoren ohjaamisesta hoitoon, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteelle on tehtävissä.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset