Masennus on ikääntyneillä yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Arvioiden mukaan Suomessa yli 65-vuotiaasta väestöstä 2-5 prosenttia sairastaa vakavaa masennusta, ja noin yhdellä viidestä esiintyy lievämuotoisempaa masennusoireilua.

Masennuksen taustalla on usein yhdistelmä perimätekijöitä ja hankalia elämän tapahtumia. Ikääntyneen masennukselle voivat altistaa esimerkiksi monet vanhuusiälle tyypilliset suuret elämänmuutokset, kuten eläkkeelle jääminen, pitkäaikaisesta kodista pois muuttaminen ja puolison kuolema. Suuri riskitekijä ikääntyneen masennuksen puhkeamiselle on kroonisen yksinäisyyden kokeminen. Lisäksi riskitekijöitä voivat olla muun muassa aiemmin sairastetut masennusjaksot sekä kroonisten sairauksien kanssa eläminen.

Hoitamattomana masennus heikentää huomattavasti elämänlaatua ja nostaa riskiä sairastua esimerkiksi Alzheimerin tautiin.

Masennuksen oireet ikääntyneellä

Masennus oireilee ikäihmisillä pitkälti samantyyppisesti kuin nuoremmillakin ja oireet ilmenevät aina yksilöllisesti. Masennuksen yleisimpiä oireita ovat muun muassa pitkään jatkunut alakuloinen mieliala, kiinnostuksen ja mielihyvän tunteiden katoaminen, jatkuva väsymys sekä syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet. Lisäksi voi esiintyä myös uni- ja keskittymisvaikeuksia, ruokahalun ja painon muutoksia sekä itseluottamuksen heikkenemistä. Vakavammissa tapauksissa esiintyy itsetuhoisuutta ja psykoottista oireilua.

Ikääntyneiden masennukselle on olemassa myös tiettyjä erityispiirteitä, jotka korostuvat verrattuna nuorempien oirekuvaan. Erityisesti erilaiset fyysiset oireet voivat olla korostuneita. Ikäihmisen masennus voi esimerkiksi ilmetä epämääräisinä kipuina ympäri kehoa, pahoinvointina tai ruokahaluttomuutena. Masennus aiheuttaa ikääntyneillä myös useammin muistin toiminnan häiriöitä, jotka saattavat ilmetä asioiden jatkuvana unohteluna tai uuden oppimisen vaikeutumisena.

Ikääntyneen masennuksen hoito

Masennuksen diagnosoimisesta ja hoidon suunnittelusta vastaa aina lääkäri. Joskus masennusoireilu olla merkki myös jostain muusta sairaudesta, kuten Alzheimerin taudista tai kilpirauhasen vajatoiminnasta, minkä vuoksi lääkärin laajemmat tutkimukset ovat usein tarpeen.

Masennusta voidaan hoitaa tehokkaasti terveydenhuollossa. Hoidossa useimmiten hyödynnetään joko psykoterapiaa tai masennuslääkitystä tai näiden kahden yhdistelmää.

Jos kärsit masennusoireilusta ja tarvitset huolillesi kuuntelijaa tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia ratkaisuja ongelmaasi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset