Kiusaamista tapahtuu kaikissa ikäryhmissä ja työpaikalla tapahtuvalla kiusaamisella on laajat vaikutukset yksilöön, työyhteisöön ja yritykseen. Aikuisuudessa kiusaamisen taustat ovat hyvin samankaltaisia kuin lapsuudessakin, mutta keinot kiusaamiseen muuttuvat monimuotoisemmiksi. Kiusaaja saattaa olla epävarma itsestään tai työsuoriutumisestaan ja siten kokea muut uhkana itselleen. Taustalla voi olla myös kiusaajan heikko impulssikontrolli tai tarve kontrolloida muita ihmisiä. Kiusaaminen ei kuitenkaan koskaan ole kiusatun syytä ja kiusaamiseen tulee puuttua.

Työpaikkakiusaamisen muodot

Kiusaamista määrittelee sen toistuva luonne ja tarkoituksellisuus. Usein siihen liittyy myös valta-asemien epätasapainoa, jolloin kiusaajana voi olla esimies tai henkilö, jolla on työyhteisössä näennäisesti enemmän valtaa esimerkiksi työyhteisön sosiaalisen aseman kautta. Valtasuhteen epätasapaino aiheuttaa sen, että kiusatun voi olla vaikeaa nähdä keinoja puuttua tilanteeseen tai puolustautua. Kiusattu saattaa myös pelätä työnsä menettämistä. Tämän vuoksi kiusattu saattaa kokea työpaikallaan ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä ja uhkaa. Koska kiusaaminen on tarkoituksellista, aiheutuu siitä kiusatulle häpeää, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja nöyryytystä. Työpaikka kiusaamista voi olla esimerkiksi:

 • Nimittely
 • Vähättely
 • Moittiminen
 • Juorujen levittäminen
 • Epäoikeutettu tai tyly kritiikki
 • Ilkeiden viestien lähettäminen
 • Kunnian vieminen toisen työstä
 • Ylimitoitettu työsuoriutumisen tarkkailu
 • Tärkeisiin tapaamisiin kutsumatta jättäminen
 • Ylityöllistäminen tai kohtuuttomat vaatimukset
 • Tarkoituksellisesti väärien työohjeiden antaminen

Työpaikkakiusaamisen vaikutukset

Työpaikkakiusaamisella voi olla pitkäaikaiset vaikutukset kiusatun hyvinvointiin, minkä lisäksi kiusaaminen heikentää koko työyhteisön toimintaa ja työilmapiiriä sekä laskee yrityksen kustannustehokkuutta. Työpaikkakiusaamisesta voi seurata mielialan laskua, fyysisen ja psyykkisen terveyden heikentymistä, univaikeuksia sekä mielenkiinnon ja itsetunnon alenemista. Mikäli olet joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi, saattaa työn ajatteleminen herättää sinussa ahdistusta ja työstä irrottautuminen voi olla haasteellista vapaa-ajallakin. Saatat haluta jäädä kotiin, jolloin poissaolosi työpaikalta saattavat lisääntyä ja työsuoriutumisesi heikkenee.

Tukea tilanteeseesi

Kiusaaminen on kuormittava kokemus, jolla on laajat vaikutukset hyvinvointiisi. Kiusaamista kohdattuasi voit tutustua keinoihin, joilla työpaikkakiusaamiseen voidaan puuttua. Mikäli et tiedä, kuinka jatkaa tilanteessasi, voit hakea neuvoja ja tukea asiantuntijoiltamme puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset