Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisy

Työpaikkakiusaamista voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään työpaikoilla tarjoamalla työntekijöille koulutusta kiusaamiseen liittyen ja luomalla työpaikalle yhteiset pelisäännöt, jotka korostavat, ettei minkäänlaista kiusaamista hyväksytä. Työpaikalla olisi hyvä olla myös selkeä ohjeistus siitä, kuinka tulee toimia ja raportoida tilanne eteenpäin kiusaamista kohdatessaan. Kaikkien saatavilla olevat ohjeet madaltavat kynnystä puuttua tilanteeseen. Kun työpaikalla tulee ilmi kiusaamista, on tehokas ja nopea reagointi tarpeen.

Kuinka toimia joutuessaan kiusatuksi?

Mikäli olet joutunut työpaikallasi kiusatuksi, muista ettei muiden ikävät teot määrittele sinua ihmisenä. Kiusaamisesta on hyvä pitää itselleen päiväkirjaa, johon kirjoittaa ylös kiusaamistilanteet, niiden tapahtuma paikan ja ajan sekä henkilöt, jotka olivat tilanteessa läsnä. Myös erilaisten todisteiden, kuten epäasiallisten sähköpostien tai muistilappujen säilyttäminen, tekee kiusaamisesta näkyvämpää. Mikäli tunnet siihen pystyväsi, voit kohdata kiusaajasi yhdessä luotettavan kollegan läsnä ollessa, ja kertoa jämäkästi mutta rauhallisesti, että kiusaamisen on loputtava välittömästi.

On tärkeää, että kerrot kiusaamisesta eteenpäin. Ensisijaisesti kannattaa asiaa viedä esimiehen tietoon. Mikäli kiusaaja on esimiehesi tai esimies ei ota tilannetta vakavasti, voit lähestyä ylempää johtoa tai työterveydenhuoltoa. Ota selvää, onko työpaikallasi nimitettyä henkilöä, jolle kiusaamisen voi raportoida. Hae myös tukea itsellesi työtovereiltasi ja läheisiltäsi. Mikäli kiusaamiseen ei puututa, voi olla aiheellista harkita vastaako työpaikka tarpeitasi, vai onko sinulla mahdollisuus etsiä työpaikkaa muualta.

Tukea tilanteeseesi

Kiusaaminen on kuormittava kokemus, jolla on laajat vaikutukset hyvinvointiisi. Muista siis kiinnittää erityistä huomiota itsestäsi huolehtimiseen tekemällä mielekkäitä asioita ja näkemällä ystäviäsi sekä liikkumalla säännöllisesti, nukkumalla riittävästi ja syömällä terveellisesti. Mikäli et tiedä, kuinka jatkaa tilanteessasi, voit hakea neuvoja ja tukea asiantuntijoiltamme puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset