Ahdistuksen tunteet ovat tavallisia nuorilla. Nuoruuteen kuuluu paljon suuria elämän muutoksia, kuten murrosikä ja vanhemmista itsenäistyminen, ja ne voivat luonnollisesti aiheuttaa hämmennystä ja ahdistusta. Ohimenevinä ahdistuksen tunteet kuuluvat meidän kaikkien elämään. Joskus kuitenkin ahdistuksen tunteet pitkittyvät ja voivat alkaa hallita nuoren elämää. Tällöin voi kyseessä olla ahdistuneisuushäiriö.

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriötä nuorilla ja niistä kärsii noin 5-10 prosenttia suomalaisista nuorista. Ahdistuneisuushäiriöiden eri muodot, kuten yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko, oireilevat nuorilla pitkälti samalla tavalla kuin aikuisilla.

Miten auttaa ahdistunutta nuorta?

Nuoren jatkuva ahdistus luonnollisesti herättää huolta vanhemmassa. Tärkeää on osoittaa kiinnostusta ja ymmärrystä nuoren tilannetta kohtaan. Kysy nuorelta hänen huolenaiheistaan ja kuuntele tuomitsematta tai vähättelemättä. Voitte myös yhdessä pohtia ratkaisuja nuoren pahalle ololle. Vältä kuitenkin nuoren rohkaisemista ahdistusta herättävien asioiden välttelyyn, sillä se voi ylläpitää ahdistuksen kierrettä ja haitata tarpeellisten tunteidensäätelykykyjen kehittymistä.

Omaa ahdistuksen tunnetta on mahdollista oppia hallitsemaan, ja tässä voivat auttaa esimerkiksi erilaiset hengitys- ja rentoutumisharjoitukset. Jos nuoren ahdistuneisuusoireilu on voimakasta ja se alkaa haitata arkielämässä pärjäämistä, parhaiten autat nuorta ohjaamalla hänet ammattiavun piiriin.

Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoito

Nuorten ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan ensisijaisesti psykoterapioilla. Jos häiriö on vakava ja siihen liittyy vaikeaa toimintakyvyn heikentymistä tai psykoterapiahoito ei auta, voidaan käyttää myös lääkitystä.

Jos nuoresi kärsii pitkäkestoisesta ahdistuneisuudesta ja tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevasta numerosta ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset