Kaksisuuntainen mielialahäiriö on krooninen ja pitkäaikainen mielenterveyden häiriö. Sairaudenkuvaan kuuluvat vuorottelevat masennus- ja maniajaksot, joita voi esiintyä toisinaan myös samanaikaisesti tai hyvin tiheästi vaihdellen, jolloin puhutaan sekamuotoisesta sairausjaksosta. Samanaikaisesti esiintyessä esimerkiksi henkilön ajatukset ovat masentuneita ajatustoiminnan ollessa kuitenkin kiihtynyttä. Sairausjaksojen välillä kaksisuuntainen mielialahäiriö on täysin oireeton tai oireet ovat varsinaista sairausjaksoa lievempiä. Oireita esiintyy noin puolet ajasta ja pääasiallisesti se on masennusoireilua.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö alkaa usein nuoressa aikuisuudessa, vaikka sairastua voikin missä iässä tahansa. Se vaikuttaa pääasiassa henkilön toimintakykyyn, ihmissuhteisiin sekä omaan hyvinvointiin. Sairauden puhkeamiseen vaikuttavat esimerkiksi perinnölliset tekijät, aiemmat traumaattiset kokemukset sekä stressiä aiheuttavat kuormittavat elämäntilanteet.

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy oheissairastavuutta, jolloin henkilöllä saattaa olla samanaikaisesti muita psykiatrisia sairauksia, kuten ahdistusta, persoonallisuus– ja syömishäiriöitä, sekä alkoholiriippuvuutta. Päihteet saattavat etenkin runsaasti käytettynä voimistaa sairausjaksoja. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla on usein itsetuhoisia ajatuksia ja suurentunut itsemurhariski. Itsetuhoisesta käyttäytymisestä tulisi kertoa aina hoitohenkilöstölle.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypit

Kaksisuuntainen mielialahäiriö jakautuu tyypin 1 ja tyypin 2 kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Tyypin 1 häiriössä henkilöllä esiintyy masennusta sekä maniaa tai sekamuotoisia sairausjaksoja. Tyypin 1 kaksisuuntainen mielialahäiriö vaikuttaa laajalti toimintakykyyn arjessa. Tyypin 2 häiriössä oireet ovat muutoin samankaltaisia, mutta manian sijaan henkilöllä esiintyy hypomaniaa eli lievempiä maniajaksoja. Tyypin 2 häiriöstä ei aiheudu yhtä laajoja toimintakyvyn haasteita, eikä se siten kuormita yhtä paljon työntekoa tai ihmissuhteita. Henkilö, joka sairastaa tyypin 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä saattaa hakea masennusoireisiinsa apua, mutta kaksisuuntainen mielialahäiriö voi herkästi jäädä tunnistamatta lievemmän maniaoireilun vuoksi.

Lisäksi esiintyy syklotymiaa eli mielialan aaltoiluhäiriötä. Se muistuttaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, mutta oireet eivät ole kestoltaan ja määrältään masennuksen tai manian kriteereihin sopivia, vaan lievempiä. Henkilön saattaa olla itse haastavaa tiedostaa, mistä mielialojen heittely johtuu. Mielialassa esiintyy jaksottaista kohoamista ja lievää masentuneisuutta toistuvasti. Diagnoosin kannalta tulee oireilun olla kestänyt vähintään kaksi vuotta. Vaikkeivat oireet syklotymiassa ole yhtä haasteellisia kuin kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, uhkaa se henkilön opiskelu- tai työkykyä.

Tukea ja apua tilanteeseesi

Mikäli huomaat itselläsi tai läheiselläsi mielialan jaksottaista vaihtelua sekä poikkeavaa masentuneisuutta tai aktiivisuutta, on hyvä hakeutua ammattilaisen puoleen. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä työ-, opiskelu- tai perusterveydenhuoltoon. Voit myös tutustua kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon ja ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme puhelimitse oikean avun löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset