Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjaksoihin kuuluu maniaa ja masennusta.

Mania kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Manialla viitataan mielialan huomattavaan kohoamiseen, jolloin ihminen muuttuu kiihtyneeksi, energiseksi tai ärtyisäksi. Manian aikana henkilön käytös on huomattavan aktiivista, hän saattaa olla erityisen puhelias ja nukkua vähän. Huomattavaa on, että maniajakson käytös poikkeaa merkittävästi hänen normaalista käytöksestään. Kiihtynyt ajatuksenjuoksu saa aikaan niin sanotusti suuria ideoita, joita henkilö lähtee toteuttamaan impulsiivisesti.

Koska impulsiivisuuden lisäksi maniassa myös harkintakyky heikkenee, seuraa käytöksestä usein haasteita itselle tai läheisille esimerkiksi ihmissuhteisiin, työhön ja rahaan liittyen. Henkilö on myös altis joutumaan vaikeuksiin lain kanssa. Maaninen ihminen saattaa irtisanoutua työstään ilman harkintaa, tehdä taloudellisesti kestämättömiä hankintoja, ajaa huomattavaa ylinopeutta tai lähteä matkalle, ilman että kertoo siitä kenellekään. Hän saattaa kiihtymyksensä vuoksi käyttäytyä myös aggressiivisesti. Lisäksi maniajaksoina henkilö saattaa kokea aistiharhoja tai harhaluuloja.

Epärealistinen hyvä olo voi kestää viikkoja tai kuukausia ja tyypillisesti maniajakson pituus on noin kahdesta viikosta viiteen kuukauteen. Maniajakson aikana ihmiseltä puuttuu sairaudentunto, eli hän kokee kaiken olevan kunnossa, eikä siten halua itselleen apua. Hän saattaa olla hyvin kielteinen lääkitystä kohtaan juuri sairaudentunnon puuttumisen sekä sivuvaikutusten ja tiedon puutteen vuoksi. Myös sairauden hyväksyminen saattaa tuottaa hankaluuksia ja haastaa lääkityksen ottamista. Usein maniajakson aikana henkilö päätyykin hoitoon toisen ihmisen aloitteesta, ja tarvittaessa hoitoa voidaan toteuttaa tahdonvastaisesti, mikäli henkilö on vaaraksi itselleen tai muille.

Masennus kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakso kestää keskimäärin kuusi kuukautta. Masennusjaksot ovatkin maniajaksoja yleisempiä ja usein masentuneisuus on se, minkä vuoksi henkilö hakee itselleen apua. Helposti kaksisuuntainen mielialahäiriö sekoittuukin alkuun masennukseksi, sillä masennusoireilu on samanlaista kuin masennuksessa. Masennusjaksoihin liittyy mielihyvän tunteen katoamista, mielenkiinnon menettämistä, unihäiriöitä ja väsymystä, keskittymiskyvyn heikkenemistä, ajatuksia kuolemasta, arvottomuutta sekä syyllisyyttä. Syyllisyyttä usein lisäävät maniajakson aikainen käyttäytyminen, jonka vuoksi henkilö on saattanut ajautua ongelmiin ihmissuhteissaan, taloudellisesti tai lain kanssa.

Tukea ja apua tilanteeseesi

Mikäli huomaat itselläsi tai läheiselläsi mielialan jaksottaista vaihtelua sekä poikkeavaa masentuneisuutta tai aktiivisuutta, on hyvä hakeutua ammattilaisen puoleen. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä työ-, opiskelu- tai perusterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme auttavat teitä puhelimitse oikean avun löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset