Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnosointi ja akuuttivaiheen hoito toteutetaan pääasiallisesti psykiatrisessa sairaanhoidossa. Kun hoito on vakiintunut, voidaan hoito siirtää tilanteen mukaisesti joko erikoissairaanhoitoon tai työ-, opiskelu- ja perusterveydenhuollon piiriin. Koska kaksisuuntainen mielialahäiriö vaikuttaa yleensä toimintakykyyn, selvitetään diagnoosia arvioidessa, kuinka henkilö kykenee huolehtimaan itsestään, ja kuinka hän pärjää ihmissuhteissaan sekä työssä, opinnoissa tai vapaa-ajalla.

Koska kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen ja krooninen sairaus, pyritään ylläpitohoidolla ehkäisemään sairausjaksoja sekä lieventämään sairausjaksojen välisiä oireita. Sairausjakson aikaisella akuuttihoidolla puolestaan pyritään lievittämään oireita tai pääsemään niistä eroon.

Lääkehoito on oleellinen osa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoa, jota tarvitaan oireiden hallinnassa ja sairausjaksojen ehkäisemisessä. Lääkityksenä käytetään mielialaa tasaavia lääkkeitä sekä uudempia psykoosilääkkeitä, ja käyttöä jatketaan usein vuosien ajan ylläpitohoitona. Alkavaan maniaan on saatavilla myös estolääkitystä. Lääkehoidon tukena kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava henkilö voi hyötyä psykoterapiasta sekä erilaisista perhe- tai ryhmähoidoista, joissa voidaan tarjota henkilölle ja läheisille tietoa sairaudesta ja keinoja arkielämän tilanteisiin.

Itsehoitona kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on tärkeää pitää kiinni säännöllisestä vuorokausirytmistä sekä välttää liiallista stressiä ja unenpuutetta. Sairauden kanssa eläminen vaatii mahdollisten sairausjaksojen hyväksymistä. Onkin tärkeää löytää itselleen tukea turvallisista läheisistä ja hoitohenkilöstöstä. Ammattilaiset tarjoavat tietoa ja keinoja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa elämisestä, jolloin henkilö pystyy itse myös opetella tunnistamaan sairausjakson ensioireita. Ensioireiden tunnistaminen lisää hallinnan tunnetta ja häiriön kanssa on mahdollista elää hyvää elämää.

Tukea ja apua tilanteeseesi

Mikäli huomaat itselläsi tai läheiselläsi mielialan jaksottaista vaihtelua sekä poikkeavaa masentuneisuutta tai aktiivisuutta, on hyvä hakeutua ammattilaisen puoleen. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä työ-, opiskelu- tai perusterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset