Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus, jonka tunnusmerkki on toistuva pakonomainen tarve juoda alkoholia. Alkoholismia sairastavalle juominen ei ole tällöin enää tahdonalaista. Riippuvuudesta kärsivälle on tyypillistä juoda jatkuvasti enemmän kuin oli alun perin tarkoitus ja yritykset vähentää tai lopettaa käyttö eivät enää onnistu omaehtoisesti.

Alkoholismista kärsivälle kehittyy toleranssi alkoholiin, jolloin tavoiteltuun humalatilaan pääseminen vaatii aina vain suurempia määriä alkoholia. Fyysisen riippuvuuden takia käytön lopettaminen johtaa vieroitusoireisiin, joihin kuuluu esimerkiksi kohonnut sydämen syke, hikoilu, käsien vapina, unettomuus, ahdistuneisuus ja pahoinvointi. Hankalat vieroitusoireet usein johtavat juomisen jatkamiseen.

Alkoholismista kärsivän elämä pyörii vahvasti alkoholin ympärillä ja mielenkiinto elämän muihin osa-alueisiin vähenee. Yleistä ovat myös ongelmat ihmissuhteissa ja töissä. Alkoholismi saattaa johtaa esimerkiksi riitaantumiseen läheisten kanssa, avioeroon tai työpaikan menettämiseen.

Alkoholismin yleisyys

Alkoholismiin sairastuu Suomessa jossain vaiheessa elämäänsä noin 5-10% väestöstä ja se on yleisempää miehillä kuin naisilla. Alkoholiriippuvuuden taustalla on usein perinnöllisiä riskitekijöitä, kuten suvussa esiintyvä alkoholismi, mutta sille voi altistaa myös muut tekijät, kuten hoitamattomat mielenterveyden häiriöt.

Alkoholismin hoito

Alkoholismia on mahdollistaa hoitaa terveydenhuollossa. Kuntouksen päätavoitteena on useimmiten täysraitistuminen, sillä alkoholiriippuvainen ei ole kykeneväinen hallitsemaan omaa juomistaan. Alkoholismin kuntoutus aloitetaan katkaisuhoidolla, jossa käytetään rauhoittavia lääkkeitä vieroitusoireiden hillitsemiseen. Myöhemmässä hoidon vaiheessa voidaan hyödyntää psykoterapiaa sekä mielialalääkkeitä. Myös alkoholin vaikutusta estävien lääkitysten käyttö on yleistä.

Tärkeintä alkoholismin hoidossa on oma halu ja motivaatio lopettaa alkoholinkäyttö. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkoholismiin puututaan, sitä helpompaa siitä kuntoutuminen on. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä tehdä muutosta.

Jos olet huolestunut omasta alkoholinkäytöstäsi ja tarvitset pikaista keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Yhdessä voimme pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset