Yksinäisyys voidaan jakaa kahteen erilaiseen muotoon sen perusteella, miten ja millaisista syistä se ilmenee: sosiaaliseen ja emotionaaliseen. Satunnaisesti yksinäisyyden tunteet kuuluvat meidän kaikkien elämäämme, mutta pitkällä aikavälillä ne voivat käydä hyvin kuormittaviksi ja aiheuttaa haittaa mielenterveydellemme. Yksinäisyyden tunteen lievittämiseen löydät keinoja täältä.

Sosiaalinen yksinäisyys

Sosiaalista yksinäisyyttä koemme, kun meillä ei ole sosiaalista verkostoa tai emme koe kuuluvamme mihinkään ryhmään. Sosiaalista yksinäisyyttä ihminen voi kokea vaikka muutettuaan uudelle paikkakunnalle tai avioeron jälkeen aiempien ihmissuhdekuvioiden muuttuessa. Myös fyysisten ja psyykkisten sairauksien tai vammojen kanssa eläminen tai läheisen menettämisestä johtuva suru voivat johtaa eristäytymiseen muista ihmisistä ja täten aiheuttaa sosiaalisen yksinäisyyden kokemista.

Emotionaalinen yksinäisyys

Emotionaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan yksilön kokemusta siitä, että hänen ihmissuhteensa eivät ole niin syviä, läheisiä ja merkityksellisiä kuin niiden toivoisi olevan. Voimme siis tuntea olomme yksinäiseksi vaikka olisimme ihmisten ympäröimänä tai meillä olisi paljonkin kavereita tai parisuhde. Ihmissuhteissa tärkeämpää usein onkin niiden laatu kuin määrä. Myös läheisen ihmisen menettäminen voi aiheuttaa emotionaalisen yksinäisyyden kokemusta.

Yksinoloa vai yksinäisyyttä?

Myös yksinolo ja yksinäisyys on syytä erottaa toisistaan. Siinä missä yksinäisyyden kokemusta määrittää negatiiviset tunnetilat ja ajatukset, voi yksinolo olla taas luonteeltaan myönteistä ja sillä voi olla positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnillemme ja kehityksellemme. Tutkimuksissa on esimerkiksi osoitettu, että yksinolo voi lisätä luovuutta sekä kehittää tunteidensäätelykykyä.  

Jos yksinäisyyden kanssa eläminen kuormittaa sinua ja tarvitset asiaan keskusteluapua, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset