Jokainen meistä haluaa kokea läheisyyttä, hyväksyntää ja ryhmään kuulumista. Haluamme tuntea olevamme tärkeitä muille, peilata omia ajatuksiamme ja tunteitamme muiden kanssa sekä saada lohtua ja turvaa toiselta ihmiseltä. Tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi on meille yhtä oleellinen kuin tarpeemme syödä, juoda ja nukkua. Kun tämä tarve ei tyydyty, koemme yksinäisyyttä.

Yksinäisyyden kokemukset ovat olleet ympäri maailmaa kasvussa jo vuosia. Eri arvioiden mukaan länsimaissa noin yksi viidestä kokee päivittäin yksinäisyyden tunteita ja noin yhdellä kymmenestä ei ole yhtäkään läheistä ihmissuhdetta. Yksinäisyyttä voivat kokea kaikenikäiset, mutta erityisen yleistä se on nuorilla ja vanhuksilla. 

Mitä yksinäisyydellä tarkoitetaan?

Yksinäisyydellä tarkoitetaan subjektiivista, negatiivisten tunteiden värittämää kokemusta siitä, että omat tarpeet sosiaalisille suhteille eivät tyydyty. Yksinäisyys voi olla luonteeltaan sosiaalista tai emotionaalista.

Sosiaalista yksinäisyyttä aiheuttaa sosiaalisen verkoston puute tai tunne siitä, että ei ole kuulu mihinkään ryhmään. Emotionaalista yksinäisyyttä ihminen taas kokee silloin, kun hänen ihmissuhteensa eivät ole niin syviä ja merkityksellisiä kuin niiden toivoisi olevan. Voimme siis kokea olomme yksinäiseksi vaikka olisimme ihmisten ympäröimänä.

Yksinäisyyden vaikutukset terveyteen

Krooninen yksinäisyys aiheuttaa monenlaisia haittoja yksilön hyvinvoinnille ja terveydelle. Tutkimusten mukaan kroonista yksinäisyyttä kokevat ovat suuremmassa riskissä sairastua esimerkiksi masennukseen, sydän -ja verisuonitauteihin ja myöhemmällä iällä Alzheimerin tautiin. Krooninen yksinäisyys voi myös heikentää laajemmin toimintakykyä, minkä seurauksena esimerkiksi suoriutuminen töissä ja opinnoissa saattaa kärsiä.  

Apua yksinäisyyteen?

Suurin osa meistä tuntee jossain vaiheessa elämää yksinäisyyden tunteita. Tällöin usein auttaa myötätuntoinen suhtautuminen omaan tilanteeseen ja tieto siitä, että ajoittaiset yksinäisyyden tunteet ovat osa tavallista elämää. Yksinäisyyttä voi myös lievittää omalla toiminnalla.

Jos kuitenkin yksinäisyytesi on jatkunut pitkään tai sen kanssa eläminen tuntuu epätoivoiselta, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Yhdessä voimme pohtia mitä tehdä tilanteellesi – yksinäisyyden kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset