Yksinäisyyden kokemukset ovat yleisiä vanhemmalla väestöllä. Vanhuusiälle on tyypillistä monet suuret elämänmuutokset, kuten eläkkeelle jääminen tai puolison kuolema, ja ne voivat altistaa ikääntyneen yksinäisyydelle. Arvioiden mukaan Suomessa noin joka kolmas yli 65-vuotias kokee yksinäisyyttä joskus ja noin 5 prosenttia kärsii kroonisesta yksinäisyydestä.

Pitkään jatkuva yksinäisyys on raskasta ihmisille ja se voi aiheuttaa merkittävää haittaa hyvinvoinnillemme ja terveydellemme. Ikääntyneillä krooninen yksinäisyys vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen erityisesti nostamalla riskiä sairastua masennukseen. Masennuksen kanssa eläminen voi lisätä yksinäisyyttä entisestään, joten tautiin on tärkeää hakea apua hyvissä ajoin. Pitkäkestoinen yksinäisyys voi myös heikentää kognitiivisia kykyjä, esimerkiksi muistin toimintaa, ja nostaa riskiä Alzheimerin taudin puhkeamiselle.

Ikääntyneen yksinäisyyden taustalla olevia tekijöitä

Monet vanhuusiälle tyypilliset elämänmuutokset voivat nostaa riskiä yksinäisyyden kokemiselle. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi eläkkeelle jääminen, toimintakykyä haittaavat sairaudet, lasten muutto kauemmas ja ystävien ja puolison kuolema.

Yksilön sosiaalinen verkosto voi pienentyä huomattavasti, kun työelämä jää taakse, ja erilaiset sairaudet voivat aiheuttaa rajoitteita omaehtoiselle ulkona liikkumiselle. Yksinäisyyttä voi aiheuttaa myös kaukana asuvat lapset tai huonot välit heihin. Puolison tai ystävien kuolema jättää luonnollisesti suuren aukon elämään. Suru voi myös lamaannuttaa ihmisen aiheuttaen muista eristäytymistä. Ikäihmisten yksinäisyyteen vaikuttavat myös laajemmin yhteiskunnalliset tekijät: esimerkiksi maaseudulla asuvien ikääntyneiden yksinäisyyttä voi lisätä kylien autioituminen kaupungistumisen vuoksi.

Mistä apua yksinäisyyteen?

Yksinäisyyttä on mahdollista lievittää omalla toiminnalla. Yksinäisyyden kokemuksia voidaan käsitellä myös psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla. Lisäksi voi olla hyödyllistä hakeutua esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin järjestämään ystävätoimintaan. Tutustu toimintaan täältä.

Jos kärsit pitkäkestoisesta yksinäisyydestä ja kaipaat huolillesi kuuntelijaa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset