Läheiset ihmissuhteet ovat elintärkeitä hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten yksinjääminen on luonnollisesti raskasta ihmiselle. Yksinäisyyden kokeminen herättää meissä usein monia erilaisia negatiivisia tunteita, kuten epävarmuutta, ahdistusta, häpeää ja epätoivoa. Se voi saada meidät kyseenalaistamaan koko käsityksen omasta itsestämme. Minkä takia en kelpaa muille? Onko minussa jotain vikaa?

Erillisyyden ja ulkopuolisuuden tunteiden kanssa eläminen voi pitkään jatkuessaan lamaannuttaa ihmisen ja saada hänet eristäytymään entisestään muista. Yksinäisyydestä voi tällöin tulla itseään vahvistava noidankehä, josta voi tuntua toivottamalta päästä irti.

Yksinäisyyden vaikutukset mielenterveyteen

Pitkittyessään yksinäisyyden kokeminen voi horjuttaa mielenterveyttämme ja hyvinvointiamme. Tutkimusten mukaan pitkään jatkunut yksinäisyys voi nostaa riskiä sairastua masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin ja unihäiriöihin. Lisäksi yksinäisyys voi heikentää itsetuntoamme, lisätä koettua stressiä ja myöhemmällä iällä heikentää muistin toimintaa.

Mistä apua yksinäisyyteen?

Ajoittaiset yksinäisyyden tunteet ovat tavallisia, ja tällöin usein auttaa lempeä suhtautuminen omaan tilanteeseen ja tieto siitä, että yksinäisyyden tilapäinen kokeminen on osa meidän kaikkien elämää. Jos olet kuitenkin kokenut yksinäisyyttä jo pitemmän aikaa, voi tilanteesi näyttäytyä sinulle toivottamalta. Yksinäisyyteen löytyy kuitenkin ratkaisuja. Keinoja löytää tie ulos yksinäisyydestä löydät täältä.

Jos yksinäisyytesi kuormittaa sinua ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset