Yksinäisyyden tunteiden kokeminen silloin tällöin on tavallista. Yksinäisyyden kokeminen voi johtua sosiaalisen verkoston puutteesta, jolloin puhutaan sosiaalisesta yksinäisyydestä. Emotionaalista yksinäisyyttä taas koemme, jos ihmissuhteemme eivät ole niin läheisiä ja luottamuksellisia kuin toivoisimme niiden olevan.

On olemassa tiettyjä demografisia tekijöitä, jotka nostavat yksinäisyyden riskiä. Kyselytutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että miehet kokevat keskimäärin yksinäisyyttä enemmän kuin naiset, sekä nuoret ja vanhukset verrattuna muun ikäisiin. Lisäksi yksin tai maaseudulla asuvilla on suurempi riski kokea yksinäisyyttä.

Mistä yksinäisyys voi johtua?

Yksinäisyyden taustalla voi olla monia erilaisia syitä. Jotkut niistä liittyvät selkeästi ulkoisiin tekijöihin ja ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja jotkut ovat taas yksilöön liittyviä sisäisiä tekijöitä. On syytä kuitenkin muistaa, että omasta yksinäisyydestä ei ole syytä syyttää itseään – kuka tahansa meistä voi ajautua yksinäisyyteen.

Tyypillisiä yksinäisyydelle altistavia ulkoisia tekijöitä ovat elämän suuret muutokset. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi muutto uudelle paikkakunnalle, ero parisuhteesta tai läheisen kuolema. Sosiaalisen verkoston uudelleenluominen esimerkiksi avioeron tai vieraaseen kaupunkiin muuton jälkeen voi usein osoittautua haasteelliseksi.   

Yksinäisyydelle voi altistaa myös tietyt sisäiset tekijät, kuten yksilön persoonallisuuden piirteet tai heikot sosiaaliset taidot. Esimerkiksi ujot ihmiset voivat kokea hankaluuksia muiden ihmisten lähestymisessä. Uusiin ihmisiin tutustumisessa ja ihmissuhteiden kehittämisessä tärkeää ovat myös sosiaaliset taidot, esimerkiksi kommunikaatiotaidot, tilannetaju ja empatiakyky. Omia sosiaalisia taitoja on mahdollista kehittää. Sosiaalisten taitojen harjoitteita löydät esimerkiksi täältä.

Emotionaalisen yksinäisyyden kokeminen on myös yleistä monissa mielenterveyden häiriöissä, kuten masennuksessa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Erityisesti ahdistuneisuushäiriöistä sosiaalisten tilanteiden pelko on riskitekijä yksinäisyydelle. Mielenterveyden häiriöihin on mahdollista saada hoitoa.

Jos oma yksinäisyytesi mietityttää sinua ja tarvitset huolillesi kuuntelijaa, saat matalan kynnyksen keskusteluapua asiantuntijaltamme alta olevasta numerosta. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset