Kun parisuhteessa toinen sairastuu äkillisesti tai hänellä on krooninen sairaus, tuo se parisuhteeseen omat haasteensa. Joissain tapauksissa koko parisuhteen dynamiikka, vastuut, roolit ja tarpeet muuttuvat, jolloin turvallinen parisuhde, johon molemmat ovat tottuneet muuttaa muotoaan. Tilanne voi tuntua parisuhteen menettämiseltä, vaikka vierellä oleva kumppani onkin edelleen sama.

Sairastunut voi joutua kohtaamaan oman tarvitsevuutensa muuttumisen, eikä tunne olevansa enää sama ihminen, joka aiemmin oli. Hän saattaa tuntea surua, vihaa ja avuttomuutta. Sairastuneen itsetunto voikin vaarantua, mikäli hän kokee muuttuneensa tasavertaisesta kumppanista potilaaksi. Hänen kumppaninsa taas voi olla vaikea tietää, kuinka käsitellä muutosta ja kohdata sairastunut. Mikäli sairaus hankaloittaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, lisää se osansa parisuhteen kuormittavuuteen.

Sairastumisen käsittely

Toisen sairastumista ja sen aiheuttamia tunteita tulisi käsitellä parisuhteessa avoimesti. Yhdessä voitte keskustella siitä, millaisia haasteita sairastuminen tuo parisuhteeseenne, ja kuinka voitte ne ratkaista yhdessä. Voitte saada kontrollia tilanteesta oppimalla sairaudesta. Sen ei kuitenkaan tulisi antaa hallita koko elämäänne. Kun alun shokkivaihe ja hämmennys laantuvat, on hyvä pyrkiä varaamaan aikaa asioille, jotka eivät liity sairauteen ja sairastumiseen. Molempien olisi hyvä pohtia ja sanallistaa toiselle omia tarpeitaan. Uudessa ja haastavassakin tilanteessa oman identiteetin säilyttäminen on tärkeää voimavarojen kannalta.

Mikäli kumppanisi on sairastunut, muista huolehtia myös omasta terveydestäsi ja jaksamisestasi. Voit nähdä ystäviäsi tuntematta syyllisyyttä siitä, että pidät hauskaa tai käyt ulkona, vaikka kumppanisi ei siihen kykenisi. Ystävät voivat tukea jaksamistasi ja auttaa käsittelemään tilannettanne. Etsi myös muita stressiä lievittäviä keinoja, joista pidät. Esimerkiksi liikunta tai muut mieluiset harrastukset voivat olla tällaisia. 

Mikäli taas itse olet sairastunut, pyri olemaan armollinen itseäsi ja kumppaniasi kohtaan. Tilanne on haasteellinen, mutta voitte löytää teille sopivat keinot käsitellä sitä. On tärkeää, että myös sairastuneena pidät sosiaalisia suhteita yllä, tapahtuu se sitten jaksamisesi ja kykyjesi mukaan etäyhteydellä tai lähimmän ystäväsi kanssa kotonasi.

Hae tukea ajoissa

Kun parisuhteessa toinen sairastuu, on surullisuus aivan normaali reaktio tilanteeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että masentunut ei kummankaan täydy olla, vaan tukea on saatavilla. Sairauden mukanaan tuomat haasteet voivat luoda parisuhteeseen ongelmia tai pahentaa jo olemassa olevia.

Mikäli tilanteenne tuntuu raskaalta ja tunnette, ettette selviä sen aiheuttamasta kuormituksesta yksin, voitte hakeutua ammattilaisen luokse joko erikseen tai yhdessä tuen saamiseksi. Teille ja tilanteellenne soveltuvan tuen löydätte helposti soittamalla asiantuntijoillemme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset