Tunnelukoilla tarkoitetaan lapsuuden ja nuoruuden aikana syntyneitä opittuja tapoja reagoida, käyttäytyä, kokea, ajatella ja tuntea. Tunnelukot ovat näin ollen erilaisia sisään rakentuneita selviytymismalleja, joiden avulla olemme sopeutuneet lapsuudessa kohdattuihin tapahtumiin. Erilaisia tunnelukkoja tunnistetaan 18 erilaista tyyppiä. Usein selviytymismekanismien syntymiseen liittyy tilanteita, joissa lapsen tunnetarpeisiin ei ole vastattu. Näin ollen esimerkiksi lapsi, jonka läheisyyden tarve on toistuvasti sivuutettu, oppii olemaan hakematta läheisyyttä välttääkseen torjutuksi tulemisen. Aikuisuudessa lapsuuden keinojen käyttäminen voi kuitenkin osoittautua haitalliseksi, ja aiemmin välttämättömiksi muodostuneet toimintatavat voivat kääntyä toiminnaksi itseään vastaan ja aiheuttaa toistuvia haasteita ihmissuhteisiin.

Parisuhteen tunnelukot

Parisuhteessa saatat huomata, kuinka tietyt toimintamallit toistuvat itsessäsi ja kumppanissasi. Saatatte esimerkiksi ajautua aina vain uudelleen samankaltaisiin riitoihin, jotka päättyvät aina jokseenkin samaan lopputulokseen. Saatat kokea parisuhteessasi riittämättömyyttä, arvottomuutta tai huonommuutta. Tai ehkä pyrit toistuvasti miellyttämään kumppaniasi ristiriitojen välttämiseksi. Saatat epäillä, oletko rakastettava, tai sinun voi olla vaikea luottaa kumppaniisi. Nämä tunteet saattavat edelleen purkautua esimerkiksi aiheettomana mustasukkaisuutena tai kontrollointina.

Parisuhteen tunnelukot pohjautuvat tiettyihin haitallisiin uskomuksiin ja aktivoituvat ympäristön ärsykkeistä, jolloin lapsuuden keinoihin tukeudutaan jopa tiedostamatta. Tunnelukon aktivoituessa pyrkimys on lyhytaikaisessa selviytymisessä, eikä kokonaistilannetta kykene tarkastelemaan kattavasti. Lapsena oman tarvitsevuutensa peittänyt voi näin ollen pelätä torjutuksi tulemista myös parisuhteessaan ja jatkaa oman tarvitsevuutensa sivuuttamista uskoessaan ennalta opitun toistumiseen. Toiminnallaan hän välttää torjutuksi tulemisen ja pettymyksen, mutta tulee edelleen vahvistaneeksi uskomustaan tilanteesta ja estää itse itseltään mahdollisuuden omien tarpeidensa täyttymiseen. Ihmiset pitävät ennakoitavuudesta ja pyrkivät siihen jopa omaa etuaan vastaan. Kaikki mikä on ennakoitavaa, on turvallista. Tämän vuoksi saatat myös toistuvasti hakeutua samankaltaisiin parisuhteisiin, joissa tietyt kaavat toistuvat yhä uudelleen.

Tukea tunnelukkojen työstämiseen

Mikäli koet, että omat tai toisen käyttäytymismallit aiheuttavat toistuvaa kuormitusta parisuhteessasi, voit tutustua keinoihin avata tunnelukkoja sekä kääntyä puhelimitse asiantuntijoidemme puoleen.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset