Oletko koskaan ajatellut, mihin olet valmis antamaan suostumuksesi tai tunnistatko omia rajojasi suhteessa kehoosi? Suostumus rakentuu vapaaehtoisuudesta, tietoisuudesta sekä omasta aktiivisuudesta osallistua johonkin toimintaan tai suhteeseen. Se on keskeinen käsite seksuaalisessa kanssakäymisessä ja kaikessa muussa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Suostumukseen liittyy yhteisesti ennalta sovitut säännöt.

Seksuaalisen suostumuksen merkitys on, että kaikki osallistuvat osapuolet ilmaisevat selkeästi ja vapaaehtoisesti halukkuutensa osallistua läheisyyteen ja seksuaaliseen toimintaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki osapuolet ovat täysin tietoisia toiminnan luonteesta, ovat riittävän kypsiä antamaan suostumuksensa ja kykenevät ilmaisemaan sen selkeästi. On myös tärkeää muistaa, että suostumusta ei voida antaa, jos henkilö ei kykene ilmaisemaan sitä selkeästi tai jos hänen kykynsä antaa suostumusta on heikentynyt esimerkiksi päihteiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tällöin toiminta on sopimatonta ja laitonta.

Tiedostathan, että suostumus on jatkuva prosessi ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa. Suostumus ei ole pysyvä tai itsestään selvä asia. Jos joku ei anna suostumusta tai peruuttaa sen kesken toiminnan, on ehdottoman tärkeää lopettaa toiminta välittömästi ja kunnioittaa toisen henkilön päätöstä. Jos olet suostunut tänään, se ei tarkoita sitä, että sinun tarvitsee suostua myös huomenna tai viikon päästä. Suostumusta ei voi koskaan olettaa.

Meitä suojaavat oikeudet ja lainsäädäntö

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ne koskettavat meitä kaikkia. Seksuaalioikeuksissa korostetaan esimerkiksi oikeutta suojella itseään ja tulla suojelluksi. Jokaisella on oikeus omaan seksuaalisuuteensa. Jokaisella on myös velvollisuus kunnioittaa toisen seksuaalioikeuksia.

Suostumuksen puuttuminen tai sen loukkaaminen johtaa seksuaaliseen väkivaltaan, joka on vakava rikos ja ihmisoikeusloukkaus. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, päättää omasta kehostaan ja asettaa omat rajansa seksuaalisessa kanssakäymisessä. Tämä korostuu tammikuussa voimaan tulleessa seksuaalirikoslain uudistuksessa. Puhutaankin suostumuslaista. Laki korostaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Kun osallistut seksuaaliseen toimintaan, on tärkeää varmistaa, että toimintaan on jokaisen suostumus ja tilanteessa vallitsee kunnioitus toisen rajoja kohtaan. Kommunikaatio, avoimuus ja kysyminen ovat keskeisiä tekijöitä suostumuksen varmistamisessa. Vuorovaikutus on siis kaiken A ja O, tässäkin. Ilman, että teemoista jutellaan, ei voi tietää, mihin on valmis ja mihin taas ei.

Kysy, kerro, uskalla, aseta rajat, nauti suostumuksen rajoissa. Jos sinua mietityttää seksuaaliseen suostumukseen liittyvät asiat ja kaipaat asiantuntijan apua asiantuntijamme voivat auttaa.

Kirjoittaja:

Minde Kumppani

Sanna Leppänen

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset