Kaksi eri ihmistä tulkitsevat samat asiat omista lähtökohdistaan käsin ja siten myös toisinaan eri tavoin. Hyvinvoivassa parisuhteessa kumppani on luotettava ja läheinen henkilö, jonka kanssa pystyy asettamaan itsensä haavoittuvaiseksi. Tästä syystä suuttumusta ja ärsyyntymistä on helppoa kohdistaa kumppaniin, olivat tunteet sitten lähtöisin kumppanista tai eivät. Itselle tärkeän ja läheisen henkilön sanat ja teot ovat myös omiaan loukkaamaan enemmän kuin muiden. Kaikki pariskunnat riitelevät toisinaan ja se on jopa parisuhteelle eduksi, sillä riidat opettavat asioita kumppanista, osoittavat välittämistä ja vahvistavat kumppanuutta. Positiiviset seuraukset edellyttävät kuitenkin oikeanlaista riitelyä, jota on mahdollista harjoitella. Rakentava riitely auttaa paria ottamaan asiat esille myös tulevaisuudessa ja selvittämään ne yhdessä.

Miksi riitely voi olla haitallista?

Jatkuva riitely parisuhteessa saattaa aiheuttaa kireyttä suhteeseen ja kuormittaa molempia osapuolia. Tavat riidellä ja käsitellä konflikteja opitaan lapsuudessa. Joskus opitut tavat ovat kuitenkin sellaisia, ettei niistä enää aikuisiällä hyödy vaan päinvastoin ne aiheuttavat lisää haasteita parisuhteeseen. Jatkuvat riidat suhteellisen mitättömistä asioista voivat kertoa siitä, että taustalla on jokin aivan muu selvittämätön konflikti kuin mistä riita näennäisesti johtuu. Runsas riitely saattaa myös aiheutua parisuhteen osapuolien persoonallisuuksien tai elämäntyylien eroista. Toistuvat riidat, joita ei käsitellä oikein, voivat etäännyttää kumppaneita toisistaan. Yhtä haitallista on kuitenkin sulkeutua ja jättää haasteelliset aiheet käsittelemättä, jolloin tunteet alkavat patoutua kuoren alla.

Huonot riitelyn keinot

Riitely on haitallista ja epärakentavaa, mikäli siihen liittyy nimittelyä, uhkauksia tai kumppanin vertaamista toisiin ihmisiin. Hyökkäämällä kumppaniasi kohtaan tulet usein vain loukanneesi häntä, jolloin myös hän asettuu puolustuskannalle, eikä kuule varsinaista viestiäsi. On väärin myös pitää pitkäaikaista mykkäkoulua tai sisällyttää lapsia riitoihin. Väkivalta ei ole missään tilanteessa oikeutettua, ei myöskään riidellessä.

Kuinka riidellä rakentavasti?

Parisuhteen ilmapiirin kiristyessä ja riitojen toistuessa, voi olla vaikeaa pyrkiä pysäyttämään kierre. Kuten monet muutkin asiat parisuhteessa, myös terve riitely perustuu kunnioitukseen ja avoimeen kommunikaatioon. Mitä kumppanisi yrittää sinulle viestiä riidan aikana? Millaisia tarpeita tai tunteita hänellä ja itselläsi on tilanteessa? Kuinka haluaisit tulla tilanteessa kohdatuksi ja kuinka voisit selkeästi viestiä tarpeesi?

Yritä purkaa menneisyydessä opittuja malleja ja niistä muodostuneita tunnelukkoja kohtaamalla edessäsi oleva ihminen. Vaikka joku toinen olisi toiminut tai sanonut asioita pahantahtoisuuttaan ja näet samoja piirteitä kumppanissasi, ei hänen lähtökohtansa tai tarkoituksperänsä ole välttämättä samat. Voit myös pyrkiä ymmärtämään, miten kumppanisi näkee oman toimintasi omista lähtökohdistaan.

Riitoja on hyvä lähestyä rauhallisesti. Jos kuitenkin tunnet, ettet pysty olemaan tilanteessa rauhallinen, voit kertoa kumppanillesi tarvitsevasi hetken aikaa rauhoittumiseen. Kun olet valmis keskustelemaan, kerro kumppanillesi miltä sinusta tuntuu ja miksi. Ole myös valmis kuuntelemaan kumppanisi näkökulmaa ja asettumaan hänen asemaansa. Kun molemmat ovat saaneet aikaa kertoa asiansa, on kysymyksillä mahdollista tarkentaa tilannetta ja päästä yhteisymmärrykseen.

Joskus jatkuvan riitelyn seurauksena parisuhteen osapuolten välit tulehtuvat niin, ettei parisuhdetta pysty vahvistamaan enää ilman ulkopuolista apua. Olivat huolesi pieniä tai suuria, voit soittaa asiantuntijoillemme, jotka ohjaavat sinut juuri omaan tilanteeseesi soveltuvan avun luokse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset