Parisuhteissa vain harvoin kahden ihmisen seksuaalinen halukkuus menee täysin yksi yhteen. Toisen halukkuus seksiin voi olla suurempi kuin toisen tai yritykset seksuaalisen nautinnon tavoittelemiseksi eivät ole samanaikaisia. Toiselta saatu torjunta voi loukata, kun taas haluton osapuoli voi kokea stressaavaksi toisen yritykset seksiin, mikäli ehdotukset tuntuvat painostavilta. Toistuvat eriaikaisuudet tai eroavaisuudet seksuaaliseen haluun liittyen saattavat aiheuttaa parisuhteeseen kireyttä ja ristiriitoja. Seksitön parisuhde voi myös olla jyrkästi vastaan odotuksia, joita suhteelleen on asettanut. Vastaus tilanteeseen ei ole omista rajoista joustaminen, vaan asian puheeksi ottaminen. On hyvä pohtia yhdessä ja erikseen, mikä haluttomuuden taustalla oleva syy on.

Mistä seksuaalinen haluttomuus johtuu?

Halukkuus vaihtelee eri elämänvaiheissa ja siihen voivat vaikuttaa esimerkiksi stressi, väsymys, kriisit, ratkaisemattomat ristiriidat, mielenterveysongelmat, sairastuminen, ikääntyminen, traumat sekä erilaiset kivut ja pelot. Seksuaalinen halukkuus voi myös muuttua raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen. Lisäksi seksiin ja seksuaalisuuteen voi liittyä paljon paineita. Seksuaalisuus on monille herkkä aihe, jolloin oman kehon tai seksielämän vertaaminen toisiin voi kasata näitä paineita ja vaikeuttaa seksuaalisuuden toteuttamista oman kumppanin kanssa. Oman riittävyyden kyseenalaistus voi olla molemminpuolista. Seksuaalisen haluttomuuden puheeksi ottaminen parisuhteessa voi tuntua haastavalta, mutta parisuhteen hyvinvoinnin kannalta on se kuitenkin tärkeää.

Tukea seksuaalisen haluttomuuden lähestymiseen

Mikäli seksuaalinen haluttomuus aiheuttaa parisuhteeseenne haasteita, voit tutustua keinoihin, joilla aihetta voi lähestyä, sekä olla yhteydessä asiantuntijoihimme oikean avun ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset