Murrosikä on poikkeuksellista aikaa, jolloin niin fyysinen kuin psyykkinenkin kehitys etenee vauhdilla. Nuoruuteen liittyy monia erilaisia kehitystehtäviä, joiden kohtaaminen ja muutoksiin sopeutuminen aiheuttaa nuoruusiän kriisin. Nuori etsii omaa identiteettiään ja pyrkii tavoittamaan oman autonomiansa. Hän irtautuu vanhemmistaan ja hakeutuu enemmän vertaistensa seuraan sekä hakee läheisistä ystävyyssuhteistaan tukea. Itsenäistymisen ja kokeilun kautta nuori etsii sitä, miltä hänen aikuisuutensa näyttää ja millainen ihminen hän on yksilönä, jolla on omat arvonsa ja tavoitteensa. Nuoren elämään liittyy paljon valintoja, esimerkiksi ihmissuhteisiin ja opiskeluun liittyen. Murrosiässä myös oman seksuaalisen identiteetin muodostaminen on tärkeä kehitystehtävä.

Nuoren pahoinvointi

Lukuisten muutosten myötä esipuberteetti- ja puberteetti-ikä ovat toisinaan myös myrskyisää aikaa. Pahan olon kokeminen on tavallista ja normaalia nuoruudessa. Huoltajalle ja läheisille voi olla kuitenkin haastavaa vetää raja siinä, milloin tilanteeseen tulisi puuttua ja kuinka. Koska nuoren kyky säädellä omia tunteita ja kontrolloida omia impulssejaan eivät ole vielä kehittyneet aikuisen tasolle, voi kriisin kokeminen johtaa haitalliseen käytökseen. Nuori voi purkaa pahaa oloaan viiltelemällä, väkivaltaisella käytöksellä tai sulkeutumalla omiin oloihinsa. Joka viidennellä nuorella on jokin mielenterveydenhäiriö. Näistä yleisimpiä ovat ahdistuneisuus-, mieliala, käytös- ja päihdehäiriöt.

Nuoren kokeman pahan olon taustalla voi olla monia erilaisia syitä. Ahdistus on normaali reaktio tunteisiin, joita on vaikea käsitellä. Pelko, jännitys ja stressi nostavat usein ahdistusta pintaan, mutta nuoren voi olla haastavaa itse tunnistaa tai nimetä näitä taustalla piilottelevia tunteita. Mikäli ahdistus rajoittaa arjen toimintakykyä tai aiheuttaa nuorelle kärsimystä, voi kyseessä olla kuitenkin mielenterveydenhäiriö.

Tukea nuoren tilanteeseen

Mikäli sinulla on huoli lapsestasi tai läheisestäsi, tai olet itse nuori, joka tarvitsee apua kriisiin tai pahaan oloon, voit olla yhteydessä puhelimitse asiantuntijoihimme avun ja tuen löytämiseksi. Voit lisäksi tutustua keinoihin tukea nuorta kriisissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset