Pahan olon kokeminen on tavallista ja normaalia nuoruudessa. Nuoruuden kriiseissä huoltajalle ja läheisille voi olla kuitenkin haastavaa vetää raja siinä, milloin tilanteeseen tulisi puuttua ja kuinka. Etenkin tilanteissa, joissa nuori sulkeutuu, on huoltajien haastavaa lähestyä nuorta heränneiden huolien kanssa. Ensisijaisesti olisi hyvä yrittää löytää puheyhteys nuoreen, sillä puhuminen usein auttaa omien tunteiden käsittelyä. Mikäli keskusteluyhteyttä ei löydy, on tärkeää kuitenkin luoda ilmapiiriä, jossa hankalistakin tunteista on sallittua puhua. Osoita, että olet läsnä aina, kun nuori sitä tarvitsee ja pystyt kohtaamaan myös hankalammatkin asiat.

Viiltely on merkki siitä, että nuorella on olotila, jonka käsittelyyn hänellä ei ole riittäviä keinoja. Tällöin ulkoisella toiminnalla pyritään hallitsemaan sisällä piileviä tunteita. Itsensä satuttaminen viiltelemällä ohjaa psyykkistä kipua pois kehosta ja tuottaa mielihyvähormoneita. Kun nuori kertoo viiltelystään tai itse huomaat hänen viillelleen, kohtaa nuori paheksumatta ja lempeästi. Kerro, että sinulle voi kertoa haastavista asioista ja ymmärrät, ettei nuoren tilanne ole helppo, mutta voitte yhdessä pohtia tilannetta. Nuori saattaa hyötyä hengitysharjoituksista ja viiltelykäyttäytymistä voi alkaa korvaamaan sillä, että viiltelyn sijaan ihoa hieroo jääpalalla. Voitte yhdessä pyrkiä löytämään juuri nuorelle itselleen soveltuvat ahdistuksenlievityskeinot. Erilaisia harjoituksia löydätte myös Oiva-sivustolta.

Tukea nuoren tilanteeseen

Nuoren kanssa on hyvä keskustella myös ulkopuolisen avun saatavuudesta. Nuoren huolet tulee ottaa todesta ja ammattilainen osaa auttaa teitä juuri teidän tilanteeseenne soveltuvasti. Mikäli sinulla on huoli lapsestasi tai läheisestäsi, tai olet itse nuori, joka tarvitsee apua kriisiin tai pahaan oloon, voit olla yhteydessä puhelimitse asiantuntijoihimme avun ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset